Kuukausi: marraskuu 2010

30
marras
2010

Kansalaisaloitteen käsittely loppusuoralle

Euroopan kansalaisaloitteen merkitys nähdään vasta, kun se astuu voimaan. Toivon, että se kuitenkin tulee edistämään laajempaa keskustelua EU-asioista kansalaisten keskuudessa.

29
marras
2010

Armeijoiden epäselvä tulevaisuus

Talouskriisin seurauksena Euroopan valtiot ovat joutuneet miettimään uudelleen menojaan. Katseet kääntyvät myös armeijoihin. Paljon on jo ehtinyt tapahtua. Terveenä uudistuksena voidaan pitää päätöstä Britannian joukkojen vetämisestä Saksasta. Kylmän sodan päättymisestä on jo kaksikymmentä vuotta.

15
marras
2010

Valtion epäonnistuneesta kaivospolitiikasta

Pääkirjoituksessaan 9. marraskuuta Kainuun Sanomat käsitteli valtion kaivoksia ja erityisesti Talvivaaraa. Kirjoituksessa kritisoitiin ajatusta, että valtio olisi omistajana kaivosteollisuudessa. Talvivaaran tapausta tarkastellessa tämä näyttääkin järkevältä ajatukselta. Ilman rohkeaa yrittäjää Pekka Perää kaivosta ei olisi olemassa.

15
marras
2010

Euroopan armeijat myllerryksessä

Talouskriisi on aiheuttanut sen, että valtiot ovat joutuneet miettimään menojaan. Euroopassa Britannia on jo aloittanut rankan talouskurin, josta puolustusvoimatkaan eivät säästy.

10
marras
2010

EU:n tutkimusohjelmista hyvinvointia Salon seudulle

Tutkimus- ja innovaatiopanostuksilla on ollut kiistaton merkitys Salon seudun, mutta myös koko Suomen menestymiselle. On arvioitu, että tähän mennessä EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta (2007-2013) on tullut Suomeen noin 400 miljoonaa euroa. Tämä on erinomainen saavutus ottaen huomioon, että suhteellisesti suomalaiset ovat hakeneet varsin laiskasti rahaa EU:n tutkimusohjelmista.

8
marras
2010

Maatalous valinkauhassa

Euroopan komissio valmistelee vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan suuntaviivoja ja rahoitusta. Optimistisimmat ehtivät jo viime kesänä kehumaan uudistusta, vaikka siitä ei ole vieläkään lopullista esitystä. Maatalouskomissaari Dacian Ciolos ansaitsee kuitenkin kiitoksen siitä, että valmistelutyötä on tehty hyvin laajoihin kuulemisiin ja keskusteluun perustuen.

5
marras
2010

Afganistaniin ei ole sotilaallista ratkaisua

Kun lähetämme sotilaitamme toisiin maihin, niin meillä tulee olla kirkkaana mielessä se tavoite johon pyrimme. Pelkkä lipun liehuttaminen ei voi koskaan olla syy joukkojen lähettämiseen. Viime viikolla parlamentin ulkoasianvaliokunta keskusteli Afganistanin tilanteesta. Käsittelyssä oli kriittinen mietintö Afganistania koskevasta strategiasta. Mietinnöstä on vastannut meppi Pino Arlacchi.