"Anneli"

Tuleville sukupolville on jätettävä turvallinen ja hyvinvoiva Eurooppa.

Jännitys tiivistyy

Pre­si­den­tin val­taa on sys­te­maat­ti­ses­ti kar­sit­tu. Tä­män voi­si ku­vi­tel­la joh­ta­van pre­si­dent­tien ajau­tu­mi­seen syr­jään ja var­joon.

Näin ei ole käy­nyt. Pre­si­dent­tim­me ovat ol­leet tai­ta­via löy­tä­mään omat vah­vuu­ten­sa, ei­vät­kä kan­sa­lai­set­kaan val­la­ton­ta pre­si­dent­tiä ha­lua.

Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­ja ja myös ar­vo­joh­ta­ja.… Lue lisää

Ilmastotyö turvaa tulevaisuutta

Ilmastopakolaisuus on totta.

Helsingin Sanomat (22.12.) kertoi tutkimuksesta, jossa havaittiin, että turvapaikkahakemukset lisääntyvät alueilta, joissa lämpötila on muuttunut eniten maataloudelle parhaiten soveltuvasta noin kahdestakymmenestä asteesta.

Erityisesti lämpötilan kohotessa myös turvapaikkahakemusten määrä alueelta kasvoi. Rajuinta on se, että kasvu ei ole tutkimuksen mukaan tasaista, vaan moninkertaistuu lämpötilan noustessa.… Lue lisää

Yhteistyöllä Suomi pärjää

Suomi viettää sadatta itsenäistä joulua. Joulurauha laskeutuu koteihin kautta koko Suomen. Saamme olla terveen ylpeitä omasta maastamme.

Itsenäisyyden aikana Suomi on kohonnut maailman hyvinvointivaltioiden joukkoon. Se on vaatinut paljon työtä.

Suomi on ollut avoin kansainvälisille virtauksille. Taiteilijat lähtivät Ranskaan, Saksaan ja Italiaan.… Lue lisää

Naisministerit koolla

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa on juhlittu monin tavoin koko Suomessa. Me suomalaiset arvostamme itsenäisyyttämme ja ymmärrämme sen arvon.

Juhlan kunniaksi pääministeri Juha Sipilä kutsui ennen itsenäisyyspäivää kaikki elossa olevat naisministerit Valtioneuvoston juhlahuoneistoon kahville. Kutsu oli tervetullut. Ensimmäistä kertaa kaikki elossa olevat ministereinä toimineet naiset oli kutsuttu yhdessä koolle.… Lue lisää