30
marras
2010

Parlamentin konservatiivinen oikeisto uhka EU:n avoimuudelle

Juhlapuheissa EU-instituutioihin vaaditaan aina avoimuutta. Läpinäkymättömyyden puute aiheuttaa monia ongelmia ihmisille. Asioista on vaikea saada selvää ja vaikuttaminen on vaikeata.

EU:n avoimuutta on lisättävä. Meillä on oikeus tietää mihin veroeurojamme käytetään ja miksi. Kansalaisilla on myös oikeus tietää miten lakeja säädetään.

Euroopan parlamentin suurin ryhmä, konservatiivit, ovat uhanneet EU:n avoimuutta voimakkaasti koko europarlamentissa työskentelemäni ajan.

Avoimuuden vastustaminen konservatiivileirissä sai tänään perussopimusvaliokunnassa eräänlaisen huipentuman. Ryhmä äänesti kaikkia avoimuutta lisääviä muutosesityksiä vastaan.

Valiokunta äänesti EU:n asiakirjojen avoimuusasetuksesta, jonka raportoijana olen tehnyt viime vuodet tiiviisti työtä.

Lissabonin sopimus nosti avoimuuden merkityksen uudelle tasolle. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohdassa todetaan nimittäin seuraavaa: ”Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.”

Lissabonin sopimus laajensi myös asiakirjojen avoimuusasetuksen soveltamisalaa. Aiemmin perussopimuksissa edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta. Nyt asetus koskee unionin kaikkia toimielimiä.

On valitettavaa, että parlamentin oikeistokonservatiivit eivät hyväksy Lissabonin sopimuksen vaatimuksia suuremmasta avoimuudesta. Kielteinen asenne ei ole pelkästään uhkana Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanolle, mutta se polkee myös EU-kansalaisten perustavanlaatuisia oikeuksia.

EU:n asiakirjojen avoimuusasetuksen käsittely jatkuu seuraavaksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa. Täysistuntoon ehdotus tullee helmi-maaliskuussa.