15
marras
2010

Valtion epäonnistuneesta kaivospolitiikasta

Pääkirjoituksessaan 9. marraskuuta Kainuun Sanomat käsitteli valtion kaivoksia ja erityisesti Talvivaaraa. Kirjoituksessa kritisoitiin ajatusta, että valtio olisi omistajana kaivosteollisuudessa. Talvivaaran tapausta tarkastellessa tämä näyttääkin järkevältä ajatukselta. Ilman rohkeaa yrittäjää Pekka Perää kaivosta ei olisi olemassa.

Toisenlaisen esimerkin antaa taas Siilinjärven kaivoksen päätyminen Suomen valtion omistamalta Kemiralta Norjan valtion osittain omistamalle Yaralle. Nyt Norjan valtio tekee kaivoksella rahaa Suomen valtion sijaan.

Valtion omistajapolitiikka kaivosteollisuudessa on ollut epäonnistunutta ja on oikein kritisoida valtiota omistajana, kuitenkin Talvivaaran ja Siilinjärven tapauksissa eri syistä. Valtion omistaman Outokummun olisi tullut pitäytyä Talvivaaran omistajana ja sen olisi pitänyt ottaa Talvivaara hyötykäyttöön kun se olisi ollut taloudellisesti mahdollista.

Kemiran omistajana valtion ei olisi tullut myydä Siilinjärven kaivosta pilkkahinnalla Norjaan. Siilinjärven kaivos tuottaa fosfaatteja joita tarvitaan lannoitteiden valmistamisessa. Niiden lasketaan loppuvan ennen öljyä.

Talvivaaran on suomalaisessa omistuksessa. Huomattava osa suomalaisista malmeista on kuitenkin ulkomaisessa omistuksessa.

Jos kaivostoimintaa harjoittaa yksityinen yritys, niin kaivostoiminnasta saadut voitot kuuluvat heille; ei meille kaikille. Tällöin voitot valuvat muualla esimerkiksi Australiaan, Kanadaan ja Norjaan.

Ongelma ei ole siinä, onko valtio omistajana kaivoksissa vai ei. Valtionyhtiö voi toimia yhtä viisaasti tai huonosti kuin muutkin yhtiöt.

Maaperässämme olevat luonnonvarat hupenevat. Tästä omaisuudesta Suomen kansalaisten tulee saada mahdollisimman suuri hyöty.

Voimme edelleen perustaa valtioyrityksen, joka pitkäjänteisellä ja kestävällä toiminnalla pystyy varmistamaan sen, että osa maamme rikkauksista hyödyttää kaikkia kansalaisia.

Voimme myös tukea Pekka Perän kaltaisia rohkeita yrittäjiä ja taata suomalaisille yrittäjille tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisten kaivosjättien kanssa.

Julkaistu Kainuun Sanomissa 15.11.2010