Kuukausi: maaliskuu 2018

28
maalis
2018

Vaihto-opiskelu opettaa

Kansainvälistyminen on arkipäivää, eikä pelkkää juhlapuhetta. Nuorille se tarkoittaa kansainvälistä nuorisovaihtoa. Tällä hetkellä noin 14 prosenttia ammattiopiskelijoista, eli vuosittain yli 6000 opiskelijaa, sisällyttää opintoihinsa ulkomaanjakson. Usein ulkomaille lähdetään työharjoitteluun.

26
maalis
2018

Hyvä paha muovi

Par­hail­laan vie­te­tään muo­vi­ton­ta maa­lis­kuu­ta. Toi­vo­tan on­nea kai­kil­le sitä yrit­tä­vil­le, sil­lä teh­tä­vä ei ole help­po. Muo­vin voit­to­kul­ku al­koi ba­ke­lii­tin kek­si­mi­sen myö­tä 1900-lu­vun alus­sa. Nyt muo­ve­ja on joka puo­lel­la. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä muo­vit ovat muo­kan­neet ym­pä­ris­tö­äm­me enem­män kuin mi­kään muu ma­te­ri­aa­li. Nii­den me­nes­tys poh­jau­tuu mo­ni­käyt­töi­syy­teen, hal­paan hin­taan ja vai­vat­to­maan saa­ta­vuu­teen.

5
maalis
2018

EU ei saa höllentää antibioottipolitiikkaa

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat merkittävä uhka kansanterveydelle. EU:n alueella noin 25 tuhatta ihmistä menehtyy vuosittain superbakteerien aiheuttamiin sairauksiin. Tärkein syy vastustuskyvyn kasvulle on antibioottien liikakäyttö terveydenhuollossa ja karjataloudessa.

2
maalis
2018

Suomen pidettävä puolensa budjet­ti­vään­nössä

EU:n tu­le­va mo­ni­vuo­ti­nen bud­jet­ti on par­hail­laan Brys­se­lin asi­a­lis­tan kär­jes­sä. Ny­kyi­nen ra­hoi­tus­ke­hys­kau­si päät­tyy vuon­na 2020 ja ko­mis­sio on lu­van­nut an­taa esi­tyk­sen seu­raa­vas­ta jak­sos­ta tou­ko­kuus­sa.