Kuukausi: syyskuu 2017

14
syys
2017

Sisäilmatalkoisiin!

Euroopan unioni on perussopimuksensa mukaan velvollinen varmistamaan ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun kaikessa toiminnassaan. Tämä on jäsenmaita koskeva vaatimus, johon ne ovat oikeudellisesti sitoutuneet.

12
syys
2017

Metsä-äänestyksessä paljon pelissä

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona (13.9.) metsien käytöstä osana EU:n ilmastopolitiikkaa. Äänestyksestä voi tulla tiukka. Panokset ovat Suomen kannalta korkeat. Pöydällä on kaksi vaihtoehtoa, joko parlamentin ympäristövaliokunnan kanta tai olennaisesti sitä muuttava tarkistusesitys. Jakolinja kulkee siinä, tulisiko EU:n rajoittaa jäsenmaiden metsien käyttöä vai tarkastella lähinnä maiden metsänhoitokäytäntöjen kestävyyttä.

8
syys
2017

Tavoitteena EU, jossa asialliset hommat hoidetaan

Syk­syl­lä 2015 EU-maat päät­ti­vät Ita­li­aan ja Kreik­kaan saa­pu­nei­den pa­ko­lais­ten ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den uu­del­leen­si­joit­ta­mi­ses­ta EU:n si­säl­lä. Nyt kak­si vuot­ta myö­hem­min al­le kol­ma­so­sa siir­rois­ta on to­teu­tu­nut.

7
syys
2017

Tiedote: Jäätteenmäki: Suomi voi näyttää mallia sisäilmaongelmiin havahtuvalle Euroopalle

TIEDOTE 7.9.2017 Julkaisuvapaa heti Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tänään (07.9.2017) europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen (kesk.) valmistelemasta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivittämiseen liittyvästä lausunnostaan. Ympäristövaliokunnan mepit korostavat tervettä sisäilmaa rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla. Valiokunta toteaa lausunnossaan, että tulevaisuuden rakennusten on oltava kestäviä, kierrätettäviä ja sisäilmastoltaan terveitä.