10
marras
2010

EU:n tutkimusohjelmista hyvinvointia Salon seudulle

Tutkimus- ja innovaatiopanostuksilla on ollut kiistaton merkitys Salon seudun, mutta myös koko Suomen menestymiselle.

On arvioitu, että tähän mennessä EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta (2007-2013) on tullut Suomeen noin 400 miljoonaa euroa. Tämä on erinomainen saavutus ottaen huomioon, että suhteellisesti suomalaiset ovat hakeneet varsin laiskasti rahaa EU:n tutkimusohjelmista.

Esimerkiksi edelliseen tutkimusohjelmaan (2002-2006) osallistui ainoastaan alle neljä prosenttia suomalaisista tutkijoista. Samaan aikaan osallistumisprosentti Norjasta, joka ei ole EU-maa, oli kuusi prosenttia. Suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ja muut tutkimusta tekevät organisaatiot huomio, tässä on meillä selvä parantamisen paikka!

Noin 13 000 eurooppalaisen tutkijan ja tutkimusalojen edustajan allekirjoittama vetoomus tutkimusohjelmien yksinkertaistamiseksi luovutettiin EU:lle tänä keväänä. Allekirjoittajien viesti oli selvä: EU:n tutkimusrahoitusta on yksinkertaistettava ja luottamusta tutkijoita kohtaan on lisättävä. Tämä on ollut varsin vallitseva näkemys niin tutkijoiden, korkeakoulumaailman kuin teollisuuden edustajienkin keskuudessa.

Esitys tutkimusohjelmien yksinkertaistamiseksi on ollut kevään ja syksyn aikana europarlamentin tutkimusvaliokunnassa käsiteltävänä. Koko parlamentin äänestettäväksi se tulee Brysselin minitäysistuntoon tämän viikon torstaina 11. marraskuuta.

Nykyisen ohjelmakauden toteuttamista ovat leimanneet turha byrokratia, tehottomuus, alhainen riskinsietokyky, sekä tarpeettomat viivästykset. Nämä kaikki yhdessä ovat johtaneet tilanteeseen, jossa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat alkaneet karttaa osallistumista EU:n tutkimusohjelmiin.

On tullut korkea aika yksinkertaistaa järjestelmää. Yksinkertaistaminen on jatkuva prosessi, jossa rahoituksen saajan tulee olla toteuttamisen keskiössä.

Salon seudulle tärkeän Nokian toiminnan laajentuminen on 2000-luvulla painottunut pääasiassa muualle kuin Suomeen. Tästä huolimatta yhtiön merkitys Suomen taloudelle on yhä edelleen keskeinen.

Vuonna 2008 Nokian osuus Suomen kaikista tutkimus- ja kehitysmenoista oli jopa 37 prosenttia. Yhtiö on ottanut aktiivisesti osaa EU:n tutkimusohjelmiin.

Yksinkertaistamalla EU:n tutkimusohjelmia merkittävästi nykyisestä saataisiin mahdollisesti jatkossa Salonkin seudulle lisää EU-tutkimusrahaa. Ei ehkä pelkästään Nokian ansiosta, vaan toivottavasti myös uusien pienten ja keskisuurten yritysten toimesta, jotka eivät ole vielä tähän mennessä tohtineet ottaa osaa tutkimusohjelmien raskaisiin hakuprosesseihin.

Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 10.11.2010