30
marras
2010

Kansalaisaloitteen käsittely loppusuoralle

Euroopan kansalaisaloitteen merkitys nähdään vasta, kun se astuu voimaan. Toivon, että se kuitenkin tulee edistämään laajempaa keskustelua EU-asioista kansalaisten keskuudessa.

Europarlamentti on halunnut tehdä kansalaisaloitteesta mahdollisimman käyttäjäystävällisen. Tässä se on pääpiirteittäin onnistunutkin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Euroopan parlamentin perussopimusvaliokunta äänesti kansalaisaloitteesta tänään. Alla lyhyesti mitä valiokunta päätti.

– Aloitteen hyväksyttävyys tarkistetaan heti alussa. Komissio on ehdottanut, että hyväksyttävyys tarkistettaisiin vasta 300 000 allekirjoituksen jälkeen. Tämä johtaisi allekirjoituksien turhaan keräämiseen, jos aloite ei olisikaan kelpoisuuskriteerien mukainen.

– Parlamentti haluaa alentaa osallistuvien jäsenmaiden vähimmäismäärää. Komission ehdotuksen mukaan vähimmäismäärän pitäisi olla kolmasosa jäsenmaista. Parlamentille riittäisi viidesosa jäsenmaista. Kompromissi tullee olemaan neljäsosa jäsenmaista.

– Komissio haluaisi kerätä aloitteen allekirjoittajilta myös heidän henkilötodistuksen numeron. Parlamentille puolestaan riittää allekirjoittajan nimi, osoite, kansalaisuus sekä syntymäaika ja -paikka.

– Europarlamentti haluaa, että jokaisesta miljoonan allekirjoituksen keräävästä aloitteesta järjestetään julkinen kuuleminen Euroopan komission ja parlamentin läsnä ollessa. Pidän tätä erittäin tärkeänä.

– Komission on myös autettava aloitteen järjestäjiä tarjoamalla käyttäjäystävällinen opas kansalaisaloitteen tekemiseen ja infopisteen palveluja.

Olen tyytyväinen yllä mainittuihin parannuksiin, jotka parlamentin perussopimusvaliokunta eilen hyväksyi. Ainoastaan pari suurempaa huolenaihetta minulle jäi.

Olisin toivonut, että parlamentti olisi tukenut ikärajan laskemista 16 vuoteen. Komissio on ehdottanut, että ikäraja olisi sama kuin äänestysikäraja Euroopan parlamentin vaaleissa, eli 18 vuotta (pois lukien Itävalta, jossa se on 16 vuotta).

Tuin myös pidempää aikaa allekirjoituksien keräämiseen. Komissio ja parlamentti kannattavat nyt molemmat 12 kuukautta. Itse olisin antanut kuusi kuukautta enemmän, eli 18 kuukautta.

Parlamentin, komission ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut kansalaisaloitteesta alkoivat jo tänään. Toivon, että asiassa päästään sopuun ja aloitteesta tulee mahdollisimman käyttäjäystävällinen.

Euroopan kansalaisaloitteesta on tarkoitus äänestää Strasbourgin täysistunnossa joulukuussa. Tämän jälkeen se voisi astua voimaan jäsenmaille annettavan kuuden kuukauden sopeutumisajan jälkeen.