Kuukausi: toukokuu 2012

30
touko
2012

Onko palkkatasa-arvo toteutumaton haave?

Mepit vaativat toukokuun täysistunnossa komissiota ja jäsenmaita huolehtimaan, että olemassa olevat tasa-arvosäännöt pannaan toimeen. Sääntöjä rikkoville työnantajille on rapsaistava sakot tai heiltä on lopetettava julkiset edut ja tuet. Monissa EU-maissa sukupuolten välinen palkkaero on vain kasvanut. Eurostatin mukaan naisten ja miesten välinen palkkakuilu on levein Itävallassa, Kyproksella, Tšekissä, Saksassa ja Slovakiassa ja kapein Belgiassa, Italiassa, … Continued

29
touko
2012

Veroparatiisien miljardit ja EU

Suomalaisia pidetään rehellisenä ja lainkuuliaisena kansana. Kunnioitamme lakeja ja noudatamme niitä. Maksamme tunnollisesti verot ja muut maksut. Sanaamme voi luottaa. Valitettavasti viime vuodet ovat koetelleet monen suomalaisenkin uskoa järjestelmään. On paljastunut, että kaikki eivät osallistukaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamistalkoisiin.

23
touko
2012

Parlamentille oikeus valvoa EU-hallintoa

Mepit hyväksyivät tänään parlamentin valtuudet valvoa EU-hallintoa tutkintavaliokuntien avulla. Anneli varjoesittelijänä kannatti parlamentin vahvistettua roolia. Hän kuitenkin korosti, että oikeudet ovat luonteeltaan poliittisia ja että on tärkeää pitää lainsäädäntövalta (parlamentti), toimeenpanovalta (hallitus) ja tuomiovalta (oikeuslaitos) jatkossakin erillään toisistaan. Puhe täysistunnossa

23
touko
2012

Euroviisut tuovat Azerbaidžanin valokeilaan

Azerbaidžanin ihmisoikeusongelmat saavat Euroviisujen ansiosta vihdoin palstatilaa. Maassa on pantu vankilaan kymmeniä poliittisia aktivisteja. Telkien taakse on päätynyt muun muassa oppositiota edustavia nuorisopoliitikkoja. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kampanjoineet poliittisten vankien vapauttamisen puolesta. Lisäksi ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet esille azerbaidžanilaisten viranomaisten kyseenalaiset keinot karkottaa ihmisiä kodeistaan euroviisujärjestelyjen tieltä.

23
touko
2012

Sopu kaukana EU:n asiakirjojen avoimuudesta

EU:n asiakirjojen toinen virallinen neuvottelu käytiin pilvisessä Strasbourgissa tänään. Pilvet varjostivat myös neuvotteluja. Edistystä ei ole viime viikkoina tapahtunut. Erimielisyyttä on vielä erityisesti lainsäädäntöasiakirjojen julkisuudesta. Lissabonin sopimus on näiltä osin yksiselitteinen. Niiden pitää olla kansalaisten saatavilla.

23
touko
2012

Rahoitusmarkkinavero tuo tasapuolisuutta

Euroopan parlamentti äänesti tänään komission ehdotuksesta ottaa rahoitusmarkkinavero käyttöön EU-jäsenmaissa. Verolla halutaan vähentää huippunopeaa robottikauppaa, jolla on ollut kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkkinoille. Parlamentin jäsenet puoltavat veroa, vaikka kaikki jäsenmaat eivät tulisi siihen mukaan.

22
touko
2012

Parlamentti valmistautuu kansalaisaloitteisiin

Mepit päättivät tänään huhtikuun alussa voimaan tulleen EU-kansalaisaloitteen käytännön järjestämisestä. Anneli on liberaali- ja keskustaryhmän varjoesittelijä. Kun Euroopan kansalaisaloitteeseen vaadittavat miljoona allekirjoitusta on koossa, parlamentti järjestää julkisen kuulemisen komission kanssa. Kansalaisaloitteen alullepanijat saavat esittää ja perustella ehdotuksensa yksityiskohtaisesti.

21
touko
2012

Pimittämisen kulttuuri kukoistaa

Pimittämisen kulttuuri kukoistaa ja voi hyvin niin Euroopassa kuin muuallakin. Avoimessa, demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi olla itsestään selvää, että hallinto on läpinäkyvää ja avointa. Usein käy kuitenkin niin, että kun näennäinen avoimuus lisääntyy, todellinen valta siirtyy salaisiin kabinetteihin. Olisiko esimerkiksi Kreikka siinä jamassa kuin se nyt on, jos olisi kerrottu alun perin avoimesti, mikä on maan … Continued

15
touko
2012

EU:lle tiukka, läpinäkyvä ulkosuhdebudjetti

Anneli esitteli eilen parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle lausuntonsa EU:n 2013 ulkosuhdebudjetista: EU on keskellä kriisiä. Jäsenmaat säästävät ja tekevät kipeitä budjettileikkauksia. Kansalaisten peruspalveluista tingitään. Komissio vaatii jäsenvaltioilta talouskuria ja vähempää velanottoa. On kestämätöntä ajatella, että EU voisi samanaikaisesti kasvattaa omaa budjettiaan.

11
touko
2012

Jäsenmaiden EU-rahojen käyttö on saatava julki

Parlamentin ryhmistä liberaali-ja keskustaryhmä oli ainoa, joka ei suostunut antamaan komissiolle vastuuvapautta vuoden 2010 budjetista. Ryhmän mepit haluavat ensin nähdä todisteita paremmasta EU-varojen hallinnasta, erityisesti jäsenmaissa tapahtuvasta EU-rahojen käytöstä.

1 2