23
touko
2012

Rahoitusmarkkinavero tuo tasapuolisuutta

Euroopan parlamentti äänesti tänään komission ehdotuksesta ottaa rahoitusmarkkinavero käyttöön EU-jäsenmaissa. Verolla halutaan vähentää huippunopeaa robottikauppaa, jolla on ollut kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkkinoille.
Parlamentin jäsenet puoltavat veroa, vaikka kaikki jäsenmaat eivät tulisi siihen mukaan.

Liberaali- ja keskustaryhmän varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki katsoo verojen maksun kuuluvan yhtäläisesti myös rahoitussektorille.

”Niin kampaamopalveluita kuin leivän ja vaatteiden ostamista verotetaan. Rahoitusmarkkinoilla arvonlisäveroa vastaavaa ei ole”, perustelee Jäätteenmäki.

Mepit vaativat verosta kattavaa siten, että vain eläkerahoituslaitokset jätettäisiin sen ulkopuolelle.

”Tavoite on, että mahdollisimman moni EU-maa ottaa veron käyttöön. Ulkopuolelle jäävien maiden rahoituslaitosten olisi myös maksettava vero, jos ne käyvät kauppaa veroalueella liikkeelle lasketuilla rahoitusvälineillä. Tämä estäisi pelättyä yritysten pakoa toisiin maihin”, Jäätteenmäki korostaa.

Mepit tukivat komission ehdottamia veromääriä, 0,1 prosenttia osakkeille ja joukkovelkakirjoille sekä 0,01 prosenttia johdannaisille.

”Prosentit eivät kuulosta suurilta, mutta niillä saataisiin jopa 57 miljardin euron verotuotto, jos kaikki maat olisivat mukana. Verotulojen järkevällä käytöllä voitaisiin pienentää paineita nostaa ansiotuloverotusta tai arvonlisäveroa”, toteaa Jäätteenmäki.