22
touko
2012

Parlamentti valmistautuu kansalaisaloitteisiin

Mepit päättivät tänään huhtikuun alussa voimaan tulleen EU-kansalaisaloitteen käytännön järjestämisestä. Anneli on liberaali- ja keskustaryhmän varjoesittelijä.

Kun Euroopan kansalaisaloitteeseen vaadittavat miljoona allekirjoitusta on koossa, parlamentti järjestää julkisen kuulemisen komission kanssa. Kansalaisaloitteen alullepanijat saavat esittää ja perustella ehdotuksensa yksityiskohtaisesti.

Mepit kannattivat ehdotusta, jonka mukaan kuulemisen järjestää asiasta vastaava valiokunta, alueisiin liittyen aluekehitysvaliokunta, terveyteen ja ympäristöön liittyen ympäristö- ja terveysvaliokunta. Vetoomusvaliokunta toivoi saavansa päävastuun.

”Kansalaisten vetoomukset ja kansalaisaloite ovat kaksi eri asiaa. Paras asiantuntemus löytyy asiasta vastaavasta valiokunnasta”, Anneli toteaa.

Komissiolle on tähän mennessä jätetty kansalaisaloite muun muassa kansalaisten liikkuvuudesta, vedestä ihmisoikeutena sekä äänioikeuden laajentamisesta. Allekirjoitusten keräämiseen on vuosi aikaa.

Lue lisää