11
touko
2012

Jäsenmaiden EU-rahojen käyttö on saatava julki

Parlamentin ryhmistä liberaali-ja keskustaryhmä oli ainoa, joka ei suostunut antamaan komissiolle vastuuvapautta vuoden 2010 budjetista. Ryhmän mepit haluavat ensin nähdä todisteita paremmasta EU-varojen hallinnasta, erityisesti jäsenmaissa tapahtuvasta EU-rahojen käytöstä.

“On käsittämätöntä, että komissio ei ole pitänyt kiinni neuvoston ja parlamentin kanssa tehdystä sopimuksesta. Komission tehtävä on varmistaa, että jäsenmaat toimittavat sille vuosittain raportin EU-varojen käytöstä, ja antaa se parlamentille nähtäväksi. Kyseessä on iso potti, 80 prosenttia EU:n varoista. Jos emme näe mihin ja miten se on käytetty, miten voimme antaa vastuuvapauden”, ihmettelee Anneli Jäätteenmäki.

Parlamentin enemmistö kuitenkin antoi vastuuvapauden lähes kaikille EU-organisaatiolle. Ainoastaan neuvoston, Euroopan lääkeviraston, ympäristökeskuksen ja elintarvikeviraston osalta päätöstä lykättiin varainkäyttöön ja hankintoihin liittyvien epäselvyyksien sekä työntekijöiden sidonnaisuuksien vuoksi.

Puhe täysistunnossa