13
syys
2017

Euroopan parlamentti tyrmäsi epäreilun metsälinjauksen

Suomalaistoimijoiden pitkäjänteinen vaikuttamistyö palkittiin, kun Euroopan parlamentti äänesti maan- ja metsänkäytön ilmastokriteereistä hetki sitten täysistunnossa (13.9.).

Parlamentti poisti esityksestä jäsenmaita epäreilusti kohtelevan päästöjen laskentatavan, joka perustui historiallisiin vertailuvuosiin.

Äänestyksessä hävinneessä esityksessä vertailuvuosiin verrattuna lisääntynyt metsänkäyttö olisi ollut aina laskennallinen päästö. Tämä olisi ollut epäreilu lähtökohta sen takia, että eri maat ovat vertailuvuosien aikana käyttäneet metsävarojaan suhteellisesti eri määrän.

Suomen osalta vertailuvuosien aikana metsien käyttö on ollut suhteellisesti pientä, joten lisääntynyt metsänkäyttömme olisi laskettu päästöksi, vaikka todellisuudessa metsävaramme kasvaisivat ja metsät olisivat hiilinieluja eivätkä päästölähteitä.

Parlamentti arvottaa tärkeämmäksi kestävän metsänhoidon periaatteiden noudattamisen. Parlamentti haluaa asettaa selkeän ja yhtenäisen ylärajan metsien käytölle, jonka mukaan talousmetsien täytyy sitoa hiiltä enemmän kuin niiden käytöstä vapautuu ilmakehään.

Olen erittäin tyytyväinen, että parlamentin enemmistö ei hyväksynyt jäsenmaita eriarvoistavaa ja Suomen kannalta haitallista komission ja ympäristövaliokunnan esitystä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen