7
syys
2017

Tiedote: Jäätteenmäki: Suomi voi näyttää mallia sisäilmaongelmiin havahtuvalle Euroopalle

TIEDOTE 7.9.2017

Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tänään (07.9.2017) europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen (kesk.) valmistelemasta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivittämiseen liittyvästä lausunnostaan.

Ympäristövaliokunnan mepit korostavat tervettä sisäilmaa rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla. Valiokunta toteaa lausunnossaan, että tulevaisuuden rakennusten on oltava kestäviä, kierrätettäviä ja sisäilmastoltaan terveitä.

– Olen lausunnossani painottanut sitä, että rakentaminen ja asuminen ovat yksi kokonaisuus, jossa terveellisen sisäilman tulee olla keskiössä. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa vaarannamme hyvän sisäilman ja rakennusten pitkäaikaiskestävyyden energiatehokkuuden nimissä, Jäätteenmäki sanoo.

Suomen hallitus käynnisti kesäkuussa Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman valmistelun. Toimenpideohjelma on määrä tuoda eduskuntaan syksyn aikana.

– Suomella on etumatkaa sisäilmaongelmien haittojen tunnistamisessa. Suomi voi toimia asiassa soihdunkantajana nyt kun Euroopassa ollaan selvästi havahtumassa terveen sisäilman merkitykseen, Jäätteenmäki sanoo.

Ener­gi­a­te­hok­kuuden parantaminen on yksi EU:n kärki­ta­voit­teista. Komissio julkaisi viime marraskuussa niin kutsutun puhtaan energian paketin, jonka osana on rakennusten ener­gi­a­te­hok­kuus­di­rek­tiivin päivitys.

– EU:n energiasta 40 prosenttia käytetään rakennuksiin. Tulevina vuosina meidän pitäisi pystyä vähentämään energiankulutusta, jotta ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä. Energiatehokuutta on siis parannettava kaikilla osa-alueilla, Jäätteenmäki taustoittaa.