28
maalis
2018

Vaihto-opiskelu opettaa

Kansainvälistyminen on arkipäivää, eikä pelkkää juhlapuhetta. Nuorille se tarkoittaa kansainvälistä nuorisovaihtoa.

Tällä hetkellä noin 14 prosenttia ammattiopiskelijoista, eli vuosittain yli 6000 opiskelijaa, sisällyttää opintoihinsa ulkomaanjakson. Usein ulkomaille lähdetään työharjoitteluun.

Ulkomaanjakso on merkittävä asia nuoren ihmisen elämässä. Ulkomailla nuoren kielitaito kehittyy ja rohkeus kommunikoida vieraalla kielellä lisääntyy.

Ulkomaanjakso opettaa itsenäisyyttä ja antaa näkökulmia erilaisiin kulttuureihin. Se tarjoaa nuorelle uuden sosiaalisen ympäristön ja yhdistää erilaisista lähtökohdista eri puolilta maailmaa tulevia opiskelijoita.

Opiskelijoiden kansainvälistymisen tukeminen on tärkeä osa Euroopan unionin toimintaa. EU:n Erasmus+-ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta. Ammattiin opiskeleville tarjotaan mahdollisuus hankkia oman alan työkokemusta ulkomailta.

Opiskelijoille ulkomaanjaksoille annettava taloudellinen tuki on tärkeässä roolissa tekemässä kansainvälismahdollisuuksista tasapuolisemmin saavutettavissa olevia. Myös muu tuki, kuten koulujen kansainvälisen yhteistyön kautta saamat kokemukset ja verkostot, ovat opiskelijalle arvokkaita.

Kansainvälistymisen merkitystä opiskeluaikana on hiljattain nostanut esiin myös Keskustan Opiskelijaliitto. Se on toivonut, että jokaiseen korkeakoulututkintoon sisältyisi tarpeeksi laaja kansainvälistymisjakso, joka olisi mahdollista suorittaa erilaisilla tavoilla.

Saman toiveen voisi ehkä esittää jo toisen asteen koulutuksille. Nykypäivän ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä alalla kuin alalla on kansainvälisiä liityntäkohtia.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry blogissa 28.3.2018