Kuukausi: heinäkuu 2013

2
heinä
2013

Suomen henkilötietolaki käy malliksi EU-asetukselle

Euroopan unionissa valmistellaan uutta tietosuoja-asetusta. Ehdotusteksti on herättänyt hämmennystä ja se kaipaakin tarkistusta. Pelottelu sillä, että asetus veisi sukututkimuksen täydelliseen perikatoon, on kuitenkin aiheetonta. Asetuksessa on määritetty, että sitä ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota tehdään ilman ansaintatarkoitusta henkilökohtaisen tai kotitaloutta koskevan toiminnan yhteydessä. Suomen henkilötietolaissa puhutaan vastaavasti tavanomaisista yksityisistä tarkoituksista. Sukututkimuksen käytännesäännöissä pidetään tavanomaisina yksityisinä … Continued

1 2