Kirjoituksia

10
loka
2018

Jäätteenmäki: “Veroasioissa lepsuilevien jäsenmaiden EU-tuet jäädytettävä”

TIEDOTE 10.10.2018 Julkaisuvapaa heti Jäätteenmäki: “Veroasioissa lepsuilevien jäsenmaiden EU-tuet jäädytettävä” Euroopan parlamentin budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta käsittelivät tänään yhteisessä istunnossaan komission antamaa esitystä EU-tukirahojen kytkennästä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

5
loka
2018

Loukkaava puhetapa vie­roit­taa

Vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu pal­jon po­li­tii­kan ja edus­kun­nan ko­vas­ta kie­len­käy­tös­tä. Yh­dek­si syyk­si ko­vil­le pu­heil­le on esi­tet­ty sitä, et­tä kun pi­tää pu­hua ly­hy­es­ti, niin se joh­taa kär­jis­tyk­siin ja louk­kaa­vaan pu­he­tyy­liin.

3
loka
2018

Tiedote: Askel kohti Strasbourgin viikoista luopumista

EU:n tuomioistuin antoi eilen (2.10.) päätöksen Ranskan ja Euroopan parlamentin välisessä oikeusjutussa. Tuomioistuimen mukaan Euroopan parlamentti saa käyttää joitain osia talousarviovallastaan Brysselissä, mikäli se on tarpeellista EU:n budjettiprosessin sujuvuuden kannalta.

28
syys
2018

Eurooppa kaipaa tekoja julistusten rinnalle

EU:n us­kot­ta­vuus kär­sii huip­pu­ko­kous­ten pää­tös­ten toi­meen­pa­no-on­gel­mien vuok­si. Pää­mie­het sor­vaa­vat so­pua ker­ta toi­sen­sa jäl­keen Brys­se­lis­sä. Lo­pul­ta ulos tul­laan voit­ta­ji­na, mut­ta ko­kouk­sen jäl­kei­nen in­nos­tus ja rat­kai­su­hen­ki ka­to­aa heti, kun len­to las­keu­tuu ko­ti­maan ka­ma­ral­le.

14
syys
2018

Tekijänoikeudesta – korvaus sille, jolle korvaus kuuluu

Äänestimme keskviiikkona  (12.9.2018) tekijänoikeusdirektiivistä Euroopan parlamentin täysistunnossa. Esityksen tarkoitus on taata luovien alojen ammattilaisille, kuten musiikkiartisteille ja journalisteille, oikeus korvaukseen kun heidän tuottamaansa sisältöä käytetään kaupalliseen tarkoitukseen digitaalisilla markkinoilla, eli internetissä.

12
syys
2018

Tiedote: Kellojen siirtelyn lopettaminen toivonpilkahdus notkeammasta EU:sta

Euroopan komissio antoi tänään esityksen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Jatkossa jäsenmaat saisivat itse päättää kumpaan aikaan jäävät. Viimeinen pakollinen siirto tehtäisiin maaliskuussa 2019 ja sen jälkeen jäsenmaat pitää jäädä valitsemaansa aikaan 27.10.2019 alkaen. – Olen positiivisesti yllättynyt. Tämä on toivonpilkahdus siitä, että myös kankea EU pystyy halutessaan nopeaan toimintaan. Kiitos tästä kuuluu aktiivisille kansalaisille. Suomalaiset ovat … Continued

10
syys
2018

Keskittyneestä kaupasta on reiluus kaukana

Viljelijän huono asema elintarvikeketjussa huolestuttaa kaikkialla Euroopassa. Ei ole oikein, että viljelijän saama osuus on kaikkein pienin ja työpanos suurin.

29
elo
2018

Veronkierron sallivien jäsenmaiden EU-rahoitus on katkaistava

Komissio on esittänyt, että EU-rahoitus voitaisiin katkaista tulevaisuudessa jäsenmailta, jotka eivät täytä toiminnassaan oikeusvaltioperiaatteen kriteereitä. Komission esityksen taustalla on huoli etenkin Unkarin ja Puolan heikenneestä oikeusvaltiokehityksestä.

24
heinä
2018

Pako­laisk­rii­sistä poliittiseen kriisiin

  EU-maat valmistelevat turvapaikkauudistusta nyt toista vuotta. Uudistus tiukentaisi ja yhdenmukaistaisi merkittävästi turvapaikkakäytäntöjä, mutta tilanne on jumissa etenkin itäisten maiden vastustuksen vuoksi.

10
heinä
2018

EU:n muovistrategia on mahdollisuus suomalaiselle biotaloudelle

Tiedote 10.7.2018 Julkaisuvapaa heti Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk.) näkee Suomen kannalta monia mahdollisuuksia EU:n uudessa muovistrategiassa. – Muovin käyttöä voidaan korvata innovatiivisella puunkäytöllä. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että strategiassa tunnistetaan metsätalouden mahdollisuudet muoviroskan torjumisessa. Strategiassa pyydetään muun muassa tutkimusrahoituksen lisäämistä tälle alalle EU:n tulevalla ohjelmakaudella, ryhmänsä puolesta strategiasta neuvotellut Jäätteenmäki sanoo.

1 2 3 4 72