29
elo
2018

Veronkierron sallivien jäsenmaiden EU-rahoitus on katkaistava

Komissio on esittänyt, että EU-rahoitus voitaisiin katkaista tulevaisuudessa jäsenmailta, jotka eivät täytä toiminnassaan oikeusvaltioperiaatteen kriteereitä. Komission esityksen taustalla on huoli etenkin Unkarin ja Puolan heikenneestä oikeusvaltiokehityksestä.

Oikeusvaltioperiaatteeseen on perinteisesti mielletty muun muassa lainmukaisuus, avoin lainsäädäntöprosessi, demokraattisuus, yhdenmukaisuus, itsenäiset tuomioistuimet, ja valtaoikeuksien erottaminen.

Mielestäni EU:n tulee nyt viimein puuttua myös useissa jäsenmaissa rehottaviin veroparatiisi- ja veronkierto-ongelmaan. Toimin parhaillaan ryhmäni neuvottelijana komission ehdollisuusesityksen käsittelyssä Euroopan parlamentissa.

Veroparatiisien toimintaan puuttumisesta on puhuttu EU:ssa jo pitkään, mutta konkreettiset toimet ovat olleet vähäisiä. Veroparatiisien salliminen ja epäoikeudenmukaisten verosopimusten solmiminen eivät kuulu eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Veronkierron aiheuttamat verotulojen menetykset ovat mittaluokaltaan valtavia. Verokikkailu häiritsee sisämarkkinoita ja asettaa erityisesti pk-yritykset huonompaan asemaan ja heikentää niiden kilpailukykyä. Rahkeet monimutkaisiin verojärjestelyihin ja sopimuksiin löytyvät vain isoimmilta yrityksiltä.

Euroopan parlamentin työt ovat alkaneet ja syksystä on tulossa työntäyteinen. Toukokuussa 2019 käytävät europarlamenttivaalit lähestyvät ja nyt parlamentin on saatava nopealla aikataululla työnsä päätökseen.

Nyt suurimman huomion alla parlamenttityössä on EU:n monivuotinen budjetti ja siihen liittyvien rahoitusohjelmien lakiesitykset. Vastuullani on useita mietintöjä niin ympäristö- kuin budjettivaliokunnissa. Tärkein niistä on EU:n ympäristö- ja biodiversiteettiohjelman neuvottelut, jossa toimin budjettivaliokunnan esittelijänä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen