10
syys
2018

Keskittyneestä kaupasta on reiluus kaukana

Viljelijän huono asema elintarvikeketjussa huolestuttaa kaikkialla Euroopassa. Ei ole oikein, että viljelijän saama osuus on kaikkein pienin ja työpanos suurin.

Komissiokin on herännyt tilanteeseen ja tehnyt lakiesityksen epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi.

Myymättä jääneiden tuotteiden palautus myyjälle sekä hyllytys- ja markkinointimaksut olisivat kiellettyjä, mikäli niistä ei sovita etukäteen. Kaupan ruokahävikin maksattaminen tuottajalla kiellettäisiin myös koko Euroopassa.

Esityksen mukaan kielletyiksi tulisivat myös kuukautta pidempi maksuaika pilaantuville tuotteille, viime hetken peruutukset pilaantuvien tuotteiden tilauksiin ja ostajan viime hetkellä tekemät muutokset sopimuksiin.

Olen jättänyt esitykseen muutosehdotuksia, jotka vahvistavat heikomman sopimusosapuolen, eli ruuantuottajan, asemaa. Direktiivin soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan myös keskisuuret ostajat. Tällöin tuottajien asema suhteessa kauppaan paranisi.

Kaupan ollessa keskittynyttä tuottajilla ei ole neuvotteluvoimaa. Tuottajat ovat noidankehässä. He ovat vankina markkinoilla, joilla heidän on pakko olla, mutta jotka tarjoavat heille yhä heikomman toimeentulon.

On hyvin perusteltua, että lainsäädäntö turvaa heikomman osapuolen asemaa. Tälle on laajaa ymmärrystä yli puolue- ja kansallisuusrajojen.

Myös sisämarkkinavaliokunnan esittelijä, belgialainen sosiaalidemokraatti Marc Tarabella, esittää omassa mietinnössään parannuksia tuottajan asemaan.

Neuvottelut tulevat jatkumaan pitkin syksyä, ja niistä odotetaan kimurantteja.

Ruuan pitkässä ketjussa pellolta pöytään on monta lenkkiä. Alkutuottaja joutuu kiristämään nyörejään, vaikka kauppa porskuttaa. Kaupan osuus ruokaan käytetystä rahasta on viime vuosina kasvanut tasaisesti.

Tuotantokustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. Tuottajan on hankala siirtää kulunsa tuotteidensa hintoihin. Tilanne on epäreilu. Ketjun kaikkien lenkkien on oltava vahvoja.

Suomessa tilannetta parannetaan uudella elintarvikemarkkinalailla, joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn. EU-direktiivi antaa raamit sille.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen