31
tammi
2014

Uusi alku, vanhat pulmat

EU:lle tarvitaan uusi suunta: enemmän avoimuutta, kansanvaltaa ja ihmisten arvostamista. Asioista pitää puhua ymmärrettävällä kielellä. Tähän tarjoutuu luonteva tilaisuus eurovaalien alla.

EU on iso laiva, joka kääntyy hitaasti. Eurovaalien tuloksella ja sen jälkeen muodostettavalla komissiolla on kuitenkin ratkaiseva vaikutus siihen, mihin suuntaan unionia kehitetään.

Asiakysymykset vain tahtovat joskus hukkua poliitikkojen urasuunnittelun alle.
Henkilöpelit syövät luottamusta. Jos ehdokkaat yksi toisensa jälkeen ilmoittaisivat tähtäävänsä korkeisiin virkoihin vaalien jälkeen, syntyisi kummallinen kuva myös euroedustajan työstä.

Työ ei ole kokoaikaista pyrkimistä uusiin tehtäviin vaan arkista puurtamista ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavien asioiden parissa.

Vähemmän henkilöpelejä toivon myös kotimaan kuvioihin. Toivon Juha Sipilälle pikaista paranemista. Hänen asemaansa ei pidä nakertaa turhanaikaisilla spekulaatioilla. Muutaman viikon tuumaustauko tekee hyvää. On aikaa ajatella ja lukea.

Eurovaalien edellä on joka kerta viritetty keskustelu keskustan viiteryhmästä Aldesta, liittovaltiosta ja maatalouskannoista. Ihmisten on hyvä tietää, että keskustan eurooppalainen viiteryhmä puolustaa maataloutta.

Esimerkiksi perussuomalaisten viiteryhmästä EFD:stä ei voi sanoa samaa. Kyseinen ryhmä äänesti pääasiassa Suomen kantoja vastaan, kun marraskuussa 2013 parlamentti äänesti EU:n maatalouslainsäädännöstä vuosille 2014-2020. Onneksi Sampo Terho äänesti sentään puolesta.

Perussuomalaisten viiteryhmä ei ole kovin maatalousmyönteinen. Ei Sampo Terho sieltä äänestysohjeita ole hakenut. Sen sijaan hän on ollut yhteydessä esimerkiksi toimistooni ja kysynyt keskustameppien kantoja. Yhteistyö suomalaisten kesken onkin tärkeää.

Alden maatalouskannat ovat olleet tällä vaalikaudella lähempänä keskustalaisten maatalouskantoja kuin aiemmin. Me keskustan mepit olemme tässä olleet aktiivisia.

Olemme pystyneet vaikuttamaan myös Alden vaaliohjelmaan. Maatalous, aluepolitiikka ja EU:n kehittäminen itsenäisten valtioiden liittona ovat ykkösasioita minulle, kuten myös useimmille eurooppalaisille ryhmäni jäsenille.

Alden vaaliohjelmassa halutaan vahvistaa EU:n läheisyysperiaatetta eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä ihmisiä. Siinä myös korostetaan, että maataloutta on voitava harjoittaa kaikkialla Euroopassa.

Lisäksi ohjelmassa vaaditaan nykyistä avoimempaa, yksinkertaisempaa ja vähemmän byrokraattista Eurooppaa. EU:sta halutaan tehdä myös nykyistä demokraattisempi.

Parlamentin kaikissa suurissa ryhmissä on yksittäisiä edustajia, jotka kannattavat EU:n liittovaltiota tai vastustavat maataloustukia.

Ryhmäkuri europarlamentissa on huomattavasti väljempää kuin esimerkiksi Suomen eduskunnassa. Terhon ryhmällä ei ole ryhmäkuria ollenkaan.

Ryhmäkuria tärkeämpiä ovat yhteistyökyky yli puolue- ja maarajojen, oma aktiivisuus, ja luja tahto tehdä työtä isänmaan ja Euroopan hyväksi.

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 31. tammikuuta 2014