28
tammi
2014

EU:n on ratkaistava ihmisten ongelmia

EU:lle tarvitaan uusi suunta. Enemmän avoimuutta, kansanvaltaa ja ihmisten arvostamista. Turun Sanomien pääkirjoitus vaati 23. tammikuuta poliitikkoja ottamaan kantaa tämän päivän Euroopan unioniin, sen saavutuksiin, epäonnistumisiin ja siihen, minkälaista yhteistyötä Euroopassa pitäisi tehdä.

Ongelma on se, että asiat ovat vaikeita. Ja niistä puhutaan tavalla, jota on vaikea ymmärtää. Asioista pitää puhua ymmärrettävästi, ei kapulakielellä.

Yhteisömetodi, läheisyysperiaate, pankkiunioni ja Euroopan vakausmekanismi eivät sanoina kerro juuri mitään. Kansalaisilla on oikeus tietää mitä ne käytännössä tarkoittavat.

Itsekin olen puhunut pankkiunionista. Nyt olen huomannut, että se on niin vaikea kokonaisuus, että se pitää paloitella ja ottaa yksityiskohtia esille.

Ei tästä kansalaisia voi syyttää. Ei Brysselin johtajillakaan ole selvyyttä siitä, mitä pankkiunioni tarkoittaa. Siitä on monta mielipidettä, vain kutsumanimi on yhteinen. Siksi onkin tärkeää täsmentää, mitä pankkiunionilla tarkoitetaan.

Yhteistyö jäsenmaiden välillä on välttämätöntä. Ihmiset, tavarat ja pääomat liikkuvat. Tähän tarvitaan sääntöjä. Muuten markkinat ja raha ratkaisevat. EU:n ei tarvitse puuttua kaikkeen, eikä valtaa pidä keskittää Brysseliin. Siellä ei ole kaikki viisaus.

Euroopan laajuiseen työttömyys- ja sosiaalikriisiin EU:lta odotetaan ratkaisuja. Ihmiset tarvitsevat työtä ja toimeentuloa. Niin meillä Suomessa kuin koko Euroopassa.

Työ on ihmisen hyvinvoinnin perusta. Työpaikoista ja hyvinvoinnista on puute. EU on keskittynyt pankki- ja talouskriisin hoitoon. Pankkien näkemykset on huomioitu. Pankkien puolestapuhujia on parlamentin käytävillä riittänyt.

Nyt on korkea aika ratkaista ihmisten ongelmia ja kuunnella kansalaisia. Euroopan parlamentin toukokuun vaaleissa ratkaistaan osaltaan mihin suuntaan Eurooppaa halutaan kehittää.

Erilaisista näkemyksistä huolimatta toivon vaalikamppailusta rehtiä kaikilta osapuolilta.

Anneli Jäätteenmäki
Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen ja Keskustaliberaaliryhmän varapuheenjohtaja.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 28. tammikuuta 2014