27
maalis
2015

TTIP-neuvotteluiden investointisuojamekanismi on harkittava tarkkaan

Kävin hiljan ympäristövaliokunnan matkalla Yhdysvalloissa. Tapasimme laajasti sekä päättäjiä että virkamiehiä Washingtonissa. Matkan pääteema oli parhaillaan käynnissä olevat EU:n ja Yhdysvaltain väliset vapaakauppaneuvottelut niin kutsutusta TTIP-sopimuksesta.

 

Neuvotteluja käydään koko ajan, mutta vaikeimmat kysymykset ovat edessäpäin. Kannatan vapaakauppaneuvotteluja ja toivon, että sopimus lopulta syntyy. Ilmassa on kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä. Eräs vaikeimmista on investointisuoja.

 

Investointisuojasopimuksilla valtiot pyrkivät houkuttelemaan kansainvälisiä sijoittajia. Sopimuksilla pyritään hälventämään sijoittajien epäluuloja kotimaisia yrityksiä suosivasta kohtelusta ja investointien kansallistamisesta.

 

Tavoitteena on varmistaa toimintaympäristön ennakoitavuus. Riitatapaukset ratkaistaan erityisessä välimiesmenettelyssä. Välimiehet eivät ole riippumattomia tuomareita, eikä päätöksistä voi valittaa. Kanneoikeus on ainoastaan sijoittajilla. Julkinen valta joutuu tyytymään reagointiin.

 

Euroopan komissio ja Suomi useiden muiden jäsenmaiden ohella ovat pitäneet investointisuojaa esillä. Ymmärrän hyvin investointien suojaamisen tarpeen kauppasopimuksissa, jotka solmitaan oikeuslaitokseltaan kehittymättömien maiden kanssa.

 

Minun on hyvin vaikea ymmärtää, miksi EU:n ja Yhdysvaltain pitäisi sisällyttää suljettu ja demokraattisen valvonnan ulkopuolella oleva välimiesmenettely osaksi kauppasopimusta.

 

Sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltain keskeisin periaate on oikeusvaltio riippumattomine tuomioistuimineen. Nykyisenkaltainen sijoittajasuojamekanismi ei siihen istu.  Emme saa missään tapauksessa avata tietä uudelle oikeusjärjestykselle, jossa ulkomaiset investoijat voivat toimia valtioiden perustuslakien ulkopuolella.

 

Yhdysvalloissa ei ollut havaittavissa kiirettä TTIP-neuvottelujen suhteen, eikä asia ole vielä vahvasti poliittisella agendalla. Euroopassakin kannattaa edetä tarkasti harkiten. Vaikuttaa siltä, että EU:n ja Yhdysvaltainen välinen sopimus on komissiolle  enemmänkin yhteistyösopimus, josta pitää saada sulka nopeasti hattuun.