6
maalis
2015

EU, USA ja investointisuoja

EU ja Yhdysvallat neuvottelevat vapaakauppasopimuksesta. Neuvottelujen ytimessä ovat kaupan esteiden poistaminen ja sääntelyn yhtenäistäminen.

Kannatan kaupan esteiden poistamista. Neuvotteluissa on kuitenkin myös kipupisteitä. Merkittävin on niin kutsuttu investointisuojamekanismi. Sen myötä amerikkalaisilla isoilla yhtiöillä olisi etulyöntiasema pieniin suomalaisyrityksiin verrattuna – vieläpä Suomessa!

Investointisuojan turvin amerikkalaiset sijoittajat ja yhtiöt voivat haastaa eurooppalaisen valtion välimiesmenettelyyn, mikäli valtio tekee heidän sijoituksilleen epäedullista lainsäädäntöä. Tällaisia tapauksia on useita. Menettely maksaa miljoonia euroja, joten käytännössä vain isoilla yrityksillä on siihen varaa.

Tunnettu esimerkki on ruotsalaisen Vattenfallin haaste Saksan valtiota vastaan. Saksa päätti luopua ydinvoimasta, jolloin Vattenfall haastoi Saksan välimiesmenettelyyn vaatien saamatta jääneitä voittojaan. Vaade on useita miljardeja euroja.

Suomalaiset sijoitukset Suomessa eivät kuuluisi suunnitellun investointisuojan piiriin. Investointisuoja koskisi siis vain amerikkalaisia sijoituksia Suomessa.

Onko vaarana, että monikansalliset suuryhtiöt pystyvät verokikkailun lisäksi vaikuttamaan itsenäisen valtion lainsäädäntöön? Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi on julkisuudessa korostanut investointisuojan asettavan julkisen edun alttiiksi vahvojen monikansallisten yhtiöiden ja sijoittajien hyökkäyksille. Riitojen ratkaisumenettelyn asiantuntijan mielipidettä ei voi sivuuttaa.

Yhtiöt ja sijoittajat voivat käyttää riitojenratkaisumenettelyä pelotteena valtioita vastaan. Ne voivat vaikuttaa päätöksentekoon itselleen suotuisasti. Amerikkalaistyylistä haasteilla uhkailua ei saa sallia Suomessa.

Sijoittajien ja valtioiden välisen riitojenratkaisumenettelyn sisällyttäminen kauppasopimukseen on turhaa. Suomi on solminut investointisuojasopimuksia muiden maiden kanssa, mutta valtaosa näistä maista ei täytä vakaan oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteita. Investointien suojaamiselle on täten ollut järkevä syy.

Yhdysvaltain ja EU:n välillä ei ole tällaista ongelmaa. EU:n ja Yhdysvaltain oikeuslaitokset ovat maailman kehittyneimmät ja vakaimmat. Miksi riitoja ei voida ratkaista kansallisen tai Euroopan unionin oikeusjärjestyksen alaisuudessa?

Investointisuojan kannattajat eivät ole tähän mennessä perustelleet uskottavasti erillisen riitojenratkaisuelimen tarvetta. Syyksi ei riitä, että näin on tehty ennenkin.

Erillisten lakien luominen suuria monikansallisia yhtiöitä varten on hyvin kyseenalaista julkisen edun toteutumisen kannalta.

Julkaistu Suomenmaassa 6.3.2015