14
huhti
2015

Ympäristövaliokunta otti kantaa vapaakauppaneuvotteluihin

Äänestimme tänään parlamentin ympäristövaliokunnan kannasta EU:n ja Yhdysvaltain välisiin vapaakauppaneuvotteluihin eli niin kutsuttuun TTIP-sopimukseen. Neuvottelujen merkitystä heijastelee se, että useimmat valiokunnat lausuvat kantansa asiasta päävastuussa olevalle kansainvälisen kaupan valiokunnalle.

Koko parlamentin on aikanaan hyväksyttävä sopimus, jotta se voi tulla voimaan. Ilman hyväksyntää neuvottelutulos raukeaisi, eikä sopimusta syntyisi.

Yksi vaikeimmista ja poliittisesti eniten keskustelua herättäneistä asioista on investointisuojamenettely, jolla valtiot houkuttelevat kansainvälisiä sijoittajia. Menettelyllä pyritään vähentämään sijoittajien epäluuloja. Ne voivat koskea kotimaisia yrityksiä suosivaa kohtelua sekä ääritapauksissa tehtyjen investointien kansallistamista.

Äänestimme tänään tästäkin asiasta. Ympäristövaliokunnan enemmistön mielestä koko investointisuoja välimiesmenettelyineen tulisi sulkea sopimusneuvottelujen ulkopuolelle. EU ja Yhdysvallat ovat kehittyneitä demokratioita, joiden yritysten välisiin kiistoihin välimiesmenettely ei istu. Kritiikki on nyt annettu, on komission vuoro toimia.