18
marras
2015

Terrorismi ei kukistu pelkällä väkivallalla

Pariisin järkyttävät terroriteot koskettavat meitä kaikkia. Kyse on ihmisten tuval­li­suu­desta ja tuval­li­suu­den­tun­teesta. Pariisi on kaukana mutta niin lähellä.
Valtion ydintehtävä, kansa­lais­tensa turvaaminen, on haastettu. Ihmishenkiä uhataan suoraan, ilman ennak­ko­va­roi­tusta ajasta tai paikasta. Euroopan maiden vahvuutta ja keskinäisen yhteistyön syvyyttä mitataan rajulla tavalla.

EU on viimeiset 25 vuotta purkanut aitoja mantereen sisältä. Tämä on rauhallisina aikoina ollut valtava piris­tys­ruiske mantereemme yhteistyölle sekä taloudelle ja henkinen helpotus ahdistavien kylmän sodan vuosien jälkeen. Nyt rajoja tullaan pystyttämään uudelleen.

Terro­ris­ti­ryhmä ISIS on muutamassa vuodessa voimakkaasti laajentunut konf­lik­ti­a­lu­eilla. Se on tappavan tehokas sekoitus uskonnollista fanatismia, nettiajan mark­ki­noin­ti­o­saa­mista, raakaa väkivaltaa ja tiukkaa kuria.

Järjestön rekrytoimat ihmiset ovat hankkineet tais­te­lu­ko­ke­musta konf­lik­ti­a­lu­eilla. Nyt heitä on palannut Eurooppaan. Avoimet ja demok­raat­tiset yhteiskunnat eivät voi seurata jokaista poten­ti­aa­lista terroristia, vaikka halu­ai­si­vatkin. Resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä.

Varautuminen on kallista. Jokainen poliisi, sotilas ja vartija, jonka terroriuhka tuo kaduille, maksaa aikana, jolloin julkiselle rahalle olisi valtavan monta muuta käyt­tö­koh­detta.

Suurempi huoli on kuitenkin, miten jaksamme tilannetta henkisesti. Pelossa ei voi jatkuvasti elää. Se kuluttaa ja kaivertaa sisältä. Pelolle ei saa antaa periksi. Muuten terroristit ovat jo voittaneet.
Terroriin vastaaminen muuten kuin väkivallalla on hidasta. Se on kuitenkin ainoa kestävä tie.

Konf­lik­ti­a­lueet on saatava rauhoitettua ja ihmisille on luotava normaalin elämisen edellytykset. Terroria ei ole ilman koettua vääryyttä, olipa tuo vääryyden kokemus aito tai harhainen.

EU ei voi ratkaista Syyrian tai Irakin konflikteja. Siihen tarvitaan kaikkia maita. Voimavaroja on suunnattava diplomatiaan ja sovitteluun. Yhteistyötä tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 18.11.2015