12
maalis
2010

Täysistuntoviikolla keskusteltiin turvallisuus- ja puolustuspolitikasta

Tällä viikolla parlamentin keskusteltiin ja äänestettiin raportista ”Euroopan turvallisuusstrategian ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano”.

Keskeisessä roolissa raportissa on sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteensovittaminen. Parlamentista löytyy sotilaallisen kriisinhallinnan vahvistamisen kannattajia.

Kriisinhallinnan sotilaallisen ulottuvuuden kehittäminen ei saa kuitenkaan olla pois siviilikriisinhallinnalta.

Siviilikriisinhallinnan suunnittelua pitää kehittää. Suunnitteluportaan yläpäähän tarvitaan siviilikriisinhallinnan ammattilaisia; oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien tuntijoita.

Siviilikriisinhallinta on monta kertaa edullisempaa kuin sotilaallinen kriisinhallinta. Lisäksi se vahvistaa EU:n kuvaa ”soft power” -toimijana, jollaisena haluan EU:n myös tulevaisuudessa nähdä.

Konfliktinjälkeisissä tilanteissa siviilikriisinhallintaan ja yhteiskuntien jälleenrakentamiseen pitäisi suhtautua kuitenkin hyvin nöyrästi. Paikalle lähetettävien asiantuntijoiden olisi tunnettava paremmin paikallista kulttuuria ja toimintatapoja.

Tällä viikolla on joka yhteydessä syytä mainita myös naisten oikeudet ja tasa-arvon edistäminen.

Olen iloinen, että aloitteestani turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen raporttiin lisättiin maininta YK.n päätöslauselmasta 1325 ”naiset, rauha ja turvallisuus”. Naisten oikeudet ja tasa-arvon edistäminen on valtavirtaistettava osaksi jokaista politiikan lohkoa, eikä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka saa olla poikkeus