31
maalis
2010

EU:n kansalaisaloite

Euroopan komissio on tänään antanut esityksensä kansalaisaloitteesta. Lissabonin sopimuksen mukainen kansalaisaloite antaa kansalaisille suoran mahdollisuuden pyytää komissiota laatimaan uutta lainsäädäntöä jostakin tietystä aiheesta. Aloitteeseen vaaditaan vähintään miljoona allekirjoittajaa merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.

Komission esityksessä merkittäväksi määräksi jäsenvaltioita esitetään yhtä kolmannesta. Toisin sanoen tällä hetkellä yhdeksästä maasta tulevat allekirjoitukset riittäisivät täyttämään ehdon. Muita ehtoja ovat allekirjoittajien äänioikeus ja se, että aloite koskee sellaista asiaa, jossa EU:lla on toimivaltaa. Jäsenmaiden viranomaisilla on vastuu siitä, että aloite ennakkotarkastetaan sisällön osalta.

Tärkeää on myös se, että komissio ei rajoita allekirjoitusten keräämistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että allekirjoituksia voi kerätä myös internetissä, joka on ehdottomasti kannatettava tapa, kun tietoturva vain taataan.

Ennakkotarkastettu kansalaisaloite menee komission käsittelyyn. Aikarajana on neljä kuukautta. Tähän mennessä komission on kerrottava miten se aikoo toimia asian suhteen. Mitään automaattista velvoitetta ryhtyä laatimaan lainsäädäntöä ei ole. Mikäli komissio ei katso aloitetta asianmukaiseksi, se voi olla tekemättä mitään.

Erilaisia aloiteita ryhdytään mitä todennäköisemmin keräämään heti, kun direktiiviehdotus kansalaisaloitteesta on käsitelty ja hyväksytty. On erittäin tärkeää, että komissio ottaa aloitteet vakavasti ja tulee myös toimimaan niiden pohjalta.

Esimerkiksi aloitteelle parlamentin istuntopaikkojen vähentämisestä saataneen nopeasti miljoona allekirjoitusta. On erittäin harmillista, että komissio ei voi ottaa sitä käsittelyyn, koska asiasta päättäminen kuuluu jäsenmaille. Niille 200 miljoonalle eurolle, jotka menevät vuosittain kahden istuntopaikan väliseen matkustamiseen ja rakennusten ylläpitoon, löytyisi monin verroin parempaakin käyttöä.

Linkki komission kansalaisaloitesivuille:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fi.htm