13
huhti
2011

Seminaari EU:n asiakirjojen avoimuudesta katseltavana myös netissä

Järjestin tänään keskiviikkona 13. huhtikuuta seminaarin EU:n asiakirjojen avoimuudesta yhdessä kollegojeni Heidi Hautalan ja Michael Cashmanin kanssa. Seminaarin voit katsoa täällä.

Juhlapuheissa EU-instituutioihin vaaditaan aina avoimuutta. Läpinäkymättömyyden puute aiheuttaa monia ongelmia ihmisille. Asioista on vaikea saada selvää ja vaikuttaminen on vaikeata.

EU:n avoimuutta on lisättävä. Meillä on oikeus tietää mihin veroeurojamme käytetään ja miksi. Kansalaisilla on myös oikeus tietää miten lakeja säädetään.

Lissabonin sopimus nosti avoimuuden merkityksen uudelle tasolle. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohdassa todetaan nimittäin seuraavaa: ”Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.”

Lissabonin sopimus laajensi myös asiakirjojen avoimuusasetuksen soveltamisalaa. Aiemmin perussopimuksissa edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta. Nyt asetus koskee unionin kaikkia toimielimiä.

On valitettavaa, että parlamentin oikeistokonservatiivit eivät hyväksy Lissabonin sopimuksen vaatimuksia suuremmasta avoimuudesta. Kielteinen asenne ei ole pelkästään uhkana Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanolle, mutta se polkee myös EU-kansalaisten perustavanlaatuisia oikeuksia.