18
tammi
2016

Naiset ja keskusta

Tasa-arvo on keskustalle tärkeä arvo. Aktiiviset naiset ovat olleet puolueellemme tärkeä voimavara kaikilla tasoilla.

Miksi moni nais­kan­nat­taja on nyt menettänyt luot­ta­muk­sensa keskustaan?

Julkisuudessa hallitusta edustaa useimmiten kolme miestä, joiden viesti on yhteinen. Leikkauksia pitää tehdä ja valtiontalous on saatava kuntoon.

Suomen tilanne on vakava, ja maamme on saatava nousuun. Se vaatii vaikeitakin päätöksiä. Jostain täytyy luopua, mutta hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan peruspilarit on pidettävä kunnossa.

On loputtoman tärkeää perustella vaikeita päätöksiä tarpeeksi hyvin, jotta ne saavat myös kansan hyväksynnän. Politiikka on valintoja, jotka pitää pystyä perustelemaan uskottavasti. Keskustan pitää osoittaa, että se välittää niistä ihmisistä, joiden arjessa päätökset tuntuvat.

Nostan esimerkiksi varhais­kas­va­tuksen ja subjek­tii­visen päivähoito-oikeuden rajaamisen.

Nuorten työmarkkinat ovat pirstoutuneet niin, että yhä useampi tekee lyhytaikaisia keikkatöitä. Tällaisten toimek­si­an­tojen vastaa­not­ta­minen on vaikeaa vanhemmille, joiden lapsilla ei ole hoitopaikkaa.

Meidän on keskustassa mietittävä uudelleen, mikä ydinviestimme on.

Onko se ainoastaan krii­si­tie­toi­suuden kylväminen, vai onko muitakin meille tärkeitä asioita, joiden puolesta haluamme tehdä työtä?

Keskustan nais­kan­nat­tajat odottavat puolueeltamme pehmeämpää ääntä. Sellaista, joka tuo esiin vähäosaisten asian, haluaa tukea perheitä ja korostaa sivistystä. Sellaisia avauksia on näkynytkin, ja puolueellamme on hienoja ja valovoimaisia nais­po­lii­tik­koja.

Annika Saarikko kirjoitti juuri Suomenmaassa päihdeäitien rahoituksen olevan katkolla joka vuosi, ja toivoi ongelmaan pidem­pi­ai­kaista ratkaisua. Tämä oli tärkeä avaus.

Naisten pitää näkyä ja kuulua keskustan vies­tin­vie­jinä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamenti varapuhemis

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 18.1.2016