5
heinä
2018

Luovan työn tekijöille kuuluu korvaus

Äänestin tekijänoikeus- ja digimarkkinaesityksen puolesta. Mielestäni luovien alojen työntekijöiden tulee saada korvaus tekemästään työstä myös internetissä. Netti tarvitsee pelisäännöt. Se ei voi olla villi länsi, jossa sisältö on vapaata riistaa.

Parlamentin äänestyksessä torstaina (5.7.) ollut esitys kaatui tiukassa äänestyksessä ja teksti palautui valiokunnan valmisteluun. Asiaa käsitellään seuraavan kerran syyskuun täysistunnossa.

Olen saanut aiheesta runsaasti yhteydenottoja. Kuluneen kahden viikon aikana olen saanut yli 7 000 sähköpostia aiheesta. Osa yhteydenotoista on ollut huolissaan internetin vapaudesta ja sananvapaudesta.

Esitys olisi velvoittanut esimerkiksi Youtuben kaltaiset palvelut neuvottelemaan asianmukaiset luvat tekijöiltä näiden luoman sisällön jakamiseen.

Yksityishenkilöille ei olisi syntynyt velvoitteita. Mikäli luvat eivät heltiäisi, alustapalveluiden pitäisi ottaa tekijänoikeuksia rikkova sisältö pois palvelustaan.

Tästä on syntynyt virheellinen kuva, jonka mukaan EU vaatisi koko internetiä sensuurin alle. Ei tosiaankaan.

Tarkoitus on vahvistaa olemassa olevaa käytäntöä suojatun sisällön poistamisesta asettamalla velvoite alustoille. Jo nyt ne poistavat materiaalia sivuiltaan. Esitys olisi lisännyt nimenomaan alustojen vastuuta tekijänoikeuksien suojaamiseksi.

Olen ollut yllättynyt siitä suuresta määrästä puolitotuuksia ja uhkakuvia, joita asiasta levitetään.

Toinen virheellinen mielikuva on, että parlamentin esitys olisi estänyt meemien tai hyperlinkkien jakamisen ja olisi vaikuttanut myös Wikipediaan. Tämäkään ei pidä paikkaansa.

Tarkoitus on, että kaupalliset uutisaggregaatit, jotka jakavat muiden medioiden uutisia sivuillaan, olisivat velvoitettuja maksamaan uutisten alkuperäisille tekijöille osuuden näiden luoman sisällön jakamisesta.

Yksityinen, tieteellinen ja ei-kaupallinen toiminta olisi säätelyn ulkopuolella ja sitä saisi tehdä edelleen ongelmitta. Meemeihin ja hyperlinkkeihin ei kohdistu mitään toimia.

Direktiivin on tarkoitus vahvistaa tekijöiden asemia aiemmin heikosti säännellyllä alueella. Uskon, että ylikansallisilla suuryhtiöillä, kuten Googlella ja Facebookilla on tähän varaa ja keinot tekijänoikeuksien paremman valvonnan toteuttamiseen.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen