21
huhti
2010

Kansalaisaloite

Lissabonin sopimuksen mukanaan tuoma kansalaisaloite etenee. Aloitteen voi jättää miljoona kansalaista merkittävästä määrästä jäsenmaita. Komissio julkisti ehdotuksensa direktiiviksi maaliskuun lopussa. Ennakkoon suurta mielenkiintoa herättänyt direktiivi ei valitettavasti nyt esitetyssä muodossa täytä suuria odotuksia.

Ehdotuksessa on useita puutteita, mutta eräs merkittävimmistä on aloitteen voimakas rajaaminen. Komission ei tarvitsisi edes ottaa käsittelyyn sellaisia aloitteita, joissa sillä ei ole perussopimusten perusteella toimivaltaa. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että komissio voi kuitenkin ehdottaa lisäyksiä perussopimuksiin.

Esimerkiksi aloitetta Euroopan parlamentin toisesta istuntopaikasta luopumisesta ei otettaisi käsittelyyn, koska asia kuuluu jäsenvaltioille. Tämä on isku vasten niiden kansalaisten kasvoja, jotka eivät voi käsittää miksi ihmisiä ja tavaraa rahdataan kaksitoista kertaa vuodessa edestakaisin Brysselin ja Strasbourgin välillä 200 miljoonan euron vuosittaisen hintaan.

Olisi erittäin ikävää, mikäli hyvä aikomus EU-kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jää torsoksi tarpeettoman rajoittavan direktiivin vuoksi. Ehdotusta voi kuitenkin vielä parantaa parlamenttikäsittelyssä. Voimaantulo edellyttää sekä parlamentin että jäsenmaiden hallitusten hyväksyntää.