1
syys
2013

Hallitus syyllistää kotiäidit

Hallitus syyllistää kotiäidit vaatimalla äitejä nopeasti työelämään. Lasten hoito kotona on arvokasta työtä. Se on työtä, ei lekottelua.

Hallitus ei arvosta kotona tehtyä työtä. Miksi vanhemmilta viedään tämä valinnanvapaus?

Hallitus toitottaa, että ihmisten pitää ottaa enemmän vastuuta elämästään. Sitten kun he ottavat vastuuta ja tekevät omia arvovalintoja, hallitus sanoo, että väärä valinta ja pakottaa perheen valitsemaan toisin.

Kotihoidon tuen ”leikkaus” ei tuo säästöjä vaan se leikkaa lapsiperheen tuloja entisestään. Kuntien menot lisääntyvät kun tarve päivähoitoon lisääntyy. Päivähoitoa ja kotihoitoa ei pidä asettaa vastakkain. Molempia tarvitaan ja perheet osaavat itse valita.

Todellinen uudistus olisi ollut se, että vanhemmuudesta johtuvia kustannuksia olisi tasattu äidin ja isän työnantajan kesken. Miksi tähän ei puututtu? Se olisi ollut todellinen parannus naisten asemaan työelämässä.

Hallituksen puuttuminen kotihoidontukeen ei ole tasa-arvoa lisäävä vaan leikkaus lapsiperheen tuloihin.