23
elo
2013

Eurovaalit, ehdokkaat ja linja

Kun eurovaalien ehdokasasettelu lähestyy loppusuoraa, myös puolueiden eurolinjat joutuvat kansalaisten kriittiseen tarkasteluun.

Keskustan ehdokastilanne näyttää juuri nyt hyvältä. Erinomaisia ehdokkuuden pohtijoita riittää. Paavo Väyrynen, Olli Rehn ja Mikael Pentikäinen mahtuvat hyvin keskustan ehdokkaiksi, jos he päättävät vaaleihin lähteä.

Ja onhan ehdokkaiksi tarjolla jatkuvuuden nimessä pari istuvaakin euroedustajaa, Hannu Takkula ja Anneli Jäätteenmäki. Me olemme kovassa iskussa valmiina vaaleihin.

Kun kiersin kesätapahtumia eri puolilla Suomea, päätin ottaa itse selvää mitä ihmiset ajattelevat Euroopan unionista. Tulos ei ole tieteellinen, mutta ainakin itselleni hyödyllinen ja mielenkiintoinen.

Jaoin kaavakkeita, joihin ihmiset voivat vastata, mikä heidän mielestään on parasta EU:ssa ja toisaalta mitä he haluaisivat muuttaa.

Olen saanut satoja vastauksia kasvotusten ja kotisivujen kautta. Vastauksia kertyy vielä tämän kuun loppuun asti ja sitten tehdään tarkka yhteenveto ja analyysi. Jo nyt voin kertoa muutamia havaintoja.

EU:n parasta antia ihmisten mielestä ovat vapaa liikkuminen sekä yhteinen valuutta. Euroopan unionin katsotaan myös edistäneen rauhaa. Se on luonut vakautta koko mantereelle ja uusia mahdollisuuksia nuorille.

Monet ovat sitä mieltä, että matalan korkotason ja vakaan valuutan ohella juuri nuoriin kohdistuvat myönteiset asiat, kuten opiskelijavaihto ovat parasta, mitä EU kansalaisten arkeen tarjoaa.

Euroopan unioni ja Suomen mukanaolo eurooppalaisessa päätöksenteossa koetaan myönteisenä, vaikka päätöksenteon hitautta, tehottomuutta sekä raskasta byrokratiaa arvostellaan yleisesti.

Vain vajaa viisi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ”EU:n parasta ennen päivämäärä meni jo”. Saman verran ihmisiä halusi eroon eurosta.

Kansalaisten usko euroalueeseen horjuu. Moni kysyy, onko nykyisellä rahaliitolla enää tulevaisuutta. Suomen ei tule enää maksaa muiden jäsenmaiden saati pankkien taloudellisia töppäyksiä.

Eräs kyselyyn vastaaja kirjoitti: ”EU:n tulisi nykyistä enemmän ajaa kuluttajan ja kansalaisten oikeuksiin liittyviä asioita.” Olen täsmälleen samaa mieltä.

Keskustassa käynnistyy tänä syksynä laaja piirikohtainen EU-vaalien ohjelmatyö. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, sillä puolueen tavoitteet päätetään yhdessä. Nyt kannattaa osastoissa ja piireissä miettiä mitä EU-yhteistyöltä odotetaan.

Ohjelman miettiminen on aivan yhtä tärkeää kuin ehdokkaiden asettaminen. Kenenkään ei tarvitse esittää koko ohjelmaa vaan omat näkemyksensä ja ideansa.

EU on ihmisten arjessa lähes kaikkialla. Ruuan alkuperämerkinnät ja niiden laajuus päätetään eurooppalaisella tasolla. Haluammeko niihin muutoksia?

Eniten varmasti puhuttaa talouskriisin ratkaisu. Brysselissä liikkuu kaikenlaisia esityksiä. Suomen ja keskustan on otettava Eurooppa-ohjelmassa kantaa eurooppalaisiin yhteisvelkoihin.

Oma kantani on selvä. Jokaisen maan pitää huolehtia omista veloistaan Maastrichtin sopimuksen mukaisesti. Ratkaisu eivät ole yhteiset eurooppalaiset valtionvelat ja pankkivastuut.

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 23. elokuuta 2013