16
joulu
2010

EU:n Arktinen informaatiokeskus Lappiin

Poliitikon työ jos mikä on kutsumusammatti. Pienet ja suuret voitot suomalaisille tärkeissä asioissa antavat pontta tulevaan ja auttavat jaksamaan, vaikka työpäivät venyisivät pitkiksikin.

Olen syksyn aikana työskennellyt ulkoasiainvaliokunnan EU:n arktista politiikkaa koskevan mietinnön parissa, johon saimme yhteistyössä Liisa Jaakonsaaren kanssa maininnan Lapin yliopiston aloitteesta perustaa EU:n arktinen informaatiokeskus Rovaniemelle.

Nyt on tärkeää saada koko parlamentti mietinnön taakse. Äänestys on tammikuun täysistunnossa.

Komissio esitti ajatuksen arktisen informaatiokeskuksen perustamisesta vuonna 2008. Paikkaan komissio ei ottanut kantaa. Lapin yliopisto on toistaiseksi ainoa, joka on esittänyt konkreettisen aloitteen informaatiokeskuksen perustamiseksi. Yliopisto on ollut hereillä ja hyvissä ajoin liikkeellä. EU:n arktinen informaatiokeskus sopii Lapin yliopiston Arktiseen keskukseen. Olisi luontevaa, että keskus sijaitsisi arktisella alueella.

Tilausta EU:n arktiselle informaatiokeskukselle on. Eurooppalaiset päättäjät tarvitsevat päätöstensä tueksi ajan tasalla olevaa tutkimustietoa.

Herkkä arktinen ympäristö tarvitsee suojeluunsa ja luonnonvarojen järkevään käyttöön sitovat pelisäännöt. Jääolojen muutos ja luonnonvarojen hintakehitys ovat nostamassa arktisen alueen kaupallis-taloudellista painoarvoa. Alueella asuu useita alkuperäiskansoja, joiden oikeudet ja osallistumismahdollisuudet omaa aluettaan koskevaan päätöksentekoon on turvattava.

Suomen pitää olla tienviitoittajan roolissa, kun EU tekee arktista politiikkaa. Uranuurtajan rooli sopii Suomelle, pohjoiselle valtiolle ja Arktisen neuvoston jäsenelle. Suomessa on kokemusta ja osaamista, jota voidaan käyttää koko unionin hyväksi.

Arktisen alueen tärkein yhteistyöareena on Arktinen neuvosto, johon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska (mukaan lukien Grönlanti ja Färsaaret), Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada.

Arktisen neuvoston toimintaan kannattaa ottaa mukaan myös arktisen alueen ulkopuolella sijaitsevia toimijoita. Onkin tärkeää, että EU hyväksyttäisiin Arktisen neuvoston pysyväksi tarkkailijajäseneksi. Ulkoministeri Alexander Stubbin aloite arktisen huippukokouksen järjestämisestä Rovaniemellä on erinomainen ajatus.

Huippukokous epäilemättä tukisi myös Lapin yliopiston informaatiokeskushanketta. Nyt tarvitaan kaikkien suomalaisten vaikuttajien aktiivista yhteispanostusta, että idea EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamisesta Rovaniemelle saadaan onnelliseen päätökseen. Lapin menestys on kaikkien suomalaisten etu.

Hyvää joulua!