26
tammi
2015

Millaisia työpaikkoja vapaakauppasopimus toisi?

Kysyin juuri Euroopan komissiolta parhaillaan neuvoteltavana olevan TTIP-vapaakauppasopimuksen työllisyysvaikutuksista. Kysymys on alla. Odotan komission vastausta mielenkiinnolla.

”Vuonna 2013 tehdyn CEPR:n tutkimuksen mukaan transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) voisi parhaimmillaan luoda työpaikkoja vientiin keskittyviin yrityksiin usean miljoonan verran. Samalla tietyillä sektoreilla ja toimialoilla, kuten maanviljely ja metsäteollisuus, tuotanto saattaa laskea ja työpaikkoja saatetaan menettää. Komission laskelmien mukaan jokainen kaupankäynnistä syntynyt miljardi euroa ylläpitää 15 000 työpaikkaa.

Arvio työpaikkojen määrän kasvusta perustuu oletukseen, että työn tuottavuus pysyy samana. Kuitenkin yksi TTIP:n suurimmista vaikutuksista kaupankäyntiin olisi lisääntynyt kilpailu (CEPR:n tutkimuksen mukaan). Tämä tarkoittaisi yritysten pyrkimystä parempaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen, mikä saattaisi lisätä painetta vähemmän tehokkaiden työtehtävien ja työpaikkojen karsimiseen.

Mikä on komission arvio siitä, miten TTIP:n seurauksena syntyneet työpaikat jakautuisivat eri sektoreiden ja toimialojen kesken? Mitkä talouden ja elinkeinoelämän sektorit hyötyvät eniten TTIP:n voimaanastumisesta? Millä sektoreilla olisi suurimmat haasteet TTIP:n seurauksena?”