6
loka
2011

Budjettivaliokunta hyväksyi Annelin Arktisen aloitteen

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi tänään vuoden 2012 EU-budjettia koskettavassa äänestyksessä ja aloitteestani määrärahan Arktiselle alueelle. Aloitteella vahvistetaan arktisen alueen, EU:n ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä.

Määrärahalla tunnustetaan Arktisen alueen kasvava merkitys. Kyse on miljoonan euron vuosibudjetista kolmen vuoden ajalle.

Määräraha antaa pohjaa EU:n Arktisen informaatiokeskuksen perustamiselle. Komissio esitti informaatiokeskusta vuoden 2008 Arktisessa tiedonannossa. Parlamentti kannattaa ajatusta ja huomioi erityisesti Lapin yliopiston ehdotuksen.

“Keskuksen saaminen Rovaniemelle vaatii paljon työtä. Suomalaisten on vaikutettava aktiivisesti ja puhallettava yhteen hiileen”, europarlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jäätteenmäki korostaa.

Vuoden 2012 budjetista äänestetään täysistunnossa lokakuun lopussa. Lisäksi edessä on neuvottelut neuvoston kanssa.