3
loka
2011

Euroopan uhka Eurooppa itse

Toisten syyllistäminen on aina helppoa. Niin politiikassa kuin yksityiselämässä. Paljon vaikeampaa on ottaa vastuu omista teoistaan.

Euroopalla on ollut tapana syyllistää kovaan ääneen muuta maailmaa milloin mistäkin asiasta. Sillä on ollut myös kova tarve opettaa muita.

On tärkeää, että Eurooppa edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja kestävää kehitystä. Sen on taisteltava voimakkaasti rikollisuutta, korruptiota, terrorismia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kaikkialla maailmassa.

Samaan aikaan EU:n on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että sen ajamat arvot ja tavoitteet toteutuvat myös Euroopassa. Tällä hetkellä näin ei ole.

EU on ajanut itsensä historiansa kaikkien aikojen suurimpaan kriisiin.

On totta, että talouskriisi lähti liikkeelle Yhdysvalloista. Mutta velkakriisin siemenet on kylvetty Euroopassa. Siitä Euroopan on turha syyttää ketään muuta kuin itseään.

Euro otettiin käyttöön vuonna 1999. Tällöin haluttiin luoda yhteiset raamit euromaiden veloille, budjettialijäämille, hintojen nousulle sekä koroille.

EMU-kriteerien mukaan valtionvelka saa olla enintään 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Budjettialijäämä puolestaan enintään kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.

Hintojen nousua haluttiin rajata niin, että se saa olla enintään 1,5 prosenttia korkeampi kuin kolmen alimman inflaation maan keskiarvo. Pitkät markkinakorot saavat puolestaan ylittää vain kahdella prosentilla kolmen alimman inflaation maan pitkien korkojen keskiarvon.

Tällä hetkellä mikään euromaa ei täytä yllä lueteltuja ehtoja. Suomi, Saksa, Malta ja Slovakia täyttävät kolme kriteeriä neljästä.

Eurooppa ja Euroopan johtajat, on tullut aika katsoa peiliin.

Komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso piti viime viikolla Euroopan tämän hetkistä tilaa koskevan puheen. Siinä hän yritti valaa uskoa yhteiseen Eurooppa-projektiin.

Barroso esitteli myös uusia lakialoitteita. Euroalueella käyttöön otettava finanssimarkkinoiden varainsiirtovero oli yksi tällainen.

Kannatan finanssiveroa lämpimästi, mikäli se saadaan järkevästi käytännössä toteutettua. Myös miljoonabonuksia saaneiden pankkiirien on kannettava talouskriisissä kortensa kekoon.

Euroopan uusi alku ei kuitenkaan ala uusista veroista tai yhteisistä joukkovelkakirjoista.

Uusi nousu voi alkaa ainoastaan siitä, että Eurooppa alkaa noudattaa omia sääntöjään, arvojaan ja tavoitteitaan.

EU:n talouden valvontaa koskeva “6-pack” lakipaketti hyväksyttiin europarlamentin täysistunnossa viime viikolla. Sen työstäminen vaati paljon aikaa ja työtä.

Mikäli jäsenmaat olisivat noudattaneet yhdessä sovittuja sääntöjä, tämäkin energia ja suuri työmäärä olisi voitu suunnata jonnekin muualle. Vaikkapa uusien työpaikkojen synnyttämiseen Eurooppaan.

Ei Euroopan tarvitse keksiä EU:ta uudelleen. Sen on nyt keskityttävä ennen kaikkea perusasioihin. Ei pienten asioiden näpertelyyn ja muiden syyllistämiseen.

Kansalaiset odottavat Euroopalta nyt enemmän kuin koskaan ennen. Hyvinvointia ja järkevää sääntelyä. Työpaikkoja ja turvallisuutta. Ei sen enempää, mutta ei vähempääkään.