13
syys
2013

Yhteistyötä tarvitaan

On aika keskustella Euroopan unionin suunnasta.

Bryssel ajaa kuin käärmettä pyssyyn mallia, jonka mukaan kaikki pakotetaan samaan muottiin. Tämä on hyvin keskitetty näkemys, eurooppalainen liittovaltiomalli.

EU:n jäsenmailla on kuitenkin hyvin erilaiset poliittiset instituutiot ja kulttuurit.

Jo käsitys demokratiasta on erilainen. Esimerkiksi Suomessa kansa valitsee suoraan edustajansa. Pitkien listojen maissa pieni puolue-eliitti päättää listan järjestyksen, siis valittavat edustajat.

Liittovaltioitakin on erilaisia. On Yhdysvaltain malli, jollaiseksi monet haluavat EU:ta kehittää, mutta käytännössä toimivat aivan toisin.

Yhdysvalloissa osavaltiot ovat itsenäisiä ja ottavat vastuun itsestään ja veloistaan. Malli on siis hyvin yksinkertainen.

Saksassa taas liittovaltio puuttuu jatkuvasti osavaltion asioihin. Euroopan unionia Brysselin EU-johtajat ajavat Saksan keskitetyn liittovaltiomallin suuntaan.

Olen eurooppalaisen yhteistyön vakaa kannattaja. Mutta yhteistyö pitää rakentaa itsenäisten eurooppalaisten jäsenmaiden varaan, ei Brysselin ja komission komentoon.

Komission pyrkimys vahvistaa jäsenmaiden budjettikuria komission ohjausta lisäämällä ei toimi eikä ole demokraattinen. Kasvu- ja vakaussopimus on ristiriidassa kansallisen demokratian kanssa.

Yhdysvalloissa liittovaltio ei vastaa osavaltion veloista eikä ohjaile osavaltion budjetin sisältöä. USA:ssa osavaltiot päättävät itse budjetistaan.

Voitteko kuvitella Barack Obamaa antamassa määräyksiä Kalifornian budjetista? Ei. Hänellä on muutenkin kädet täynnä työtä.

Meillä taas EU:n korkeat johtajat yrittävät tunkeutua ohjailemaan kansallisia budjetteja ja parlamentteja. Siihen menee aikaa ja erityisesti rahaa.

Talouskriisiä on seurannut poliittinen kriisi. Työttömyys on valtava.

EU:n perussopimusta pitää vahvistaa niin, että taloudellisen yhteisvastuun kieltävää artiklaa noudatetaan. Nyt suunta on väärä. EU on menossa hakoteille.

Euroopan vakausmekanismi on pysyvä järjestelmä. Se tarkoittaa, että tulevaisuudessakin aiotaan pelastaa holtittomasti asioitaan hoitaneita jäsenvaltioita.

EU on keskittynyt täysin talousasioihin, kriisinhoitoon ja kriisipaketteihin. Kaikki mitataan rahassa.

On aika pysähtyä ja miettiä, millaisen EU:n kansalaiset haluavat. Demokratiassa asioita pitää hoitaa kansalaisten tahdon mukaan.

Kehityksen nykysuunta ei ole mikään luonnonlaki, joka toteutuu automaattisesti. Suunta on muutettavissa. Eurovaalien tulos heijastuu suoraan siihen, miten EU:ta kehitetään.

Keskusta laatii parhaillaan omaa EU -ohjelmaansa. Puolueen jäsenillä, tukijoilla ja kannattajilla on mahdollisuus tuoda omia mielipiteitään esille.

Nyt on tilaisuus vaikuttaa ohjelmaan. Toukokuun eurovaaleissa valitaan ne henkilöt, jotka lähtevät toteuttamaan ohjelmaa Euroopan parlamentissa.

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 13. syyskuuta 2013