19
huhti
2016

Viljelijöiden byrokratiataakka esillä Brysselissä

Tällä viikolla ripustamme maatalouden tukipyykit näytille Euroopan parlamenttiin. Byrokratiapyykkinaru-näyttely avataan tänään.

Näyttelyn tekijät ovat maaseutuasiamies Mari Tabell ja maitotilallinen Kaisa Huttunen Kiuruvedeltä sekä Sirpa Lintunen MTK:n Pohjois-Savon toimistosta. Naiset saivat idean ripustaa maanviljelijöiden täyttämät tukihakemuslomakkeet pyykkinarulle.

Näiden kolmen toimeliaan naisen erinomainen idea nostatti ilmiön sosiaalisessa mediassa. Ennen tämän viikon esiintymistä Euroopan parlamentissa Byrokratiapyykkinarua on ihailtu kauhunsekaisin tuntein jo maa- ja metsätalousministeriön tiloissa Helsingissä.

Vaikka byrokratian mielekkyyttä ei voida arvioida pelkästään lomakenippujen paksuutta mittaamalla, ovat metrien pituiset lomakejonot hyvä symboli. Byrokratiapyykkinaru tuo konkreettisella tavalla päätöksentekijöiden silmien eteen viljelijöiden kohtaaman lomakerumban.

Viljelijöitä ahdistava byrokratiataakka on paisunut kohtuuttoman suureksi. Ruuan tuottajien lähes viikoittaiset yhteydenotot maatalouspolitiikasta ovat kantaneet selvää viestiä: ”Emme me tätä halunneet.”

Byrokratiapyykkinarulle ripustettuna viljelijöiden vuosittain täyttämä lomakemäärä on yli 25 metriä pitkä. Pienetkin puutteet ja virheet hakemuksissa voivat aiheuttaa suuret sanktiot ja taloudelliset menetykset. Iso osa viljelijän arjesta muodostuu lomakkeiden täyttämisen ja noudattamisen ympärille.

Toivon, että kutsumalla Byrokratiapyykkinarun Brysseliin voimme herättää keskustelua maatalousbyrokratian mielekkyydestä sekä hakea ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Viestinviejänä Euroopan komissioon toimii muun muassa komission maatalousasioiden pääosaston varapääjohtaja Rudolf Mögele, joka on lupautunut puhumaan näyttelyn avajaisiin tänään tiistaina illalla.

Byrokratian purkaminen on monimutkainen prosessi. Ennen kaikkea tarvitaan poliittista tahtotilaa. Lupaavalta näyttää se, että Euroopan komissiokaan ei ole ollut asian suhteen täysin toimettomana. Komissiossa on kerätty ehdotuksia maatalousbyrokratian yksinkertaistamiseksi ja EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan on luvannut helpottaa viljelijöiden ahdistusta.

Työn hedelmistä tiedämme ainakin sen verran, että tukihakemusten täyttövaiheen virheiden sanktiointiin on tarkoitus puuttua. Jatkossa virheistä ei rangaistaisi yhtä ankarasti.

Nyt pienetkin virheet monimutkaisissa hakemuksissa ovat voineet johtaa viljelijän tukien suhteettomaan suuriin leikkauksiin. Pahimmillaan sanktiojärjestelmän vaikutuksia on ollut vaikea ennakoida.

Jatkossa ensimmäisen pienen virheen kohdalla rangaistus puolitettaisiin ja sanktiojärjestelmää yksinkertaistettaisiin kokonaisuudessaan. Virheiden syntymistä pyrittäisiin myös ehkäisemään ottamalla käyttöön hakemuksen jättöpäivän jälkeinen 35 päivän varoaika, jolloin hakemuksia voisi korjata omatoimisesti ilman sanktioita.

Hoganin esitys on hyvä alku, mutta työtä jää yhä paljon tehtäväksi.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Ilkassa 19.4.2016