26
tammi
2017

Väkivaltaan on otettava tiukempi ote

Euroopan Unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan lähes joka toinen suomalainen nainen, 47 prosenttia, on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15:sta ikävuoden jälkeen. Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista.

Väkivalta on aina väärin ja tuomittavaa. Se on vakava ihmisoikeusloukkaus. Väkivallassa on kyse vallankäytöstä, heikomman osapuolen alistussuhteesta. Alistaminen voi olla niin henkistä kuin fyysistäkin.

Reilu vuosi sitten Helsingin Sanomat kirjoitti 85-vuotiaasta naisesta, joka vasta nyt uskaltautui kertomaan 60 vuotta sitten kokemastaan fyysisestä väkivallasta. Tämä kokemus jätti hänelle ikuiset arvet. Hänelle asiasta puhuminen oli voimaannuttava kokemus.

Väkivallasta voi olla vaikea kertoa kenellekään. Se tuntuu niin häpeälliseltä. Varsinkin, jos tekijä on oma perheenjäsen. Ulkopuolisen voi olla vaikea huomata väkivaltaa. Näin on erityisesti henkisen väkivallan kohdalla.

Henkisen ja fyysisen väkivallan kokemisen aiheuttama pelko, ahdistus ja masennus lamauttavat uhrin. Väkivalta ei saa olla ikinä uhrin häpeä. Jokaisen ihmisen velvollisuus on puutua ja kantaa vastuu kaikenlaisen väkivallan lopettamiseksi. Meillä kaikilla on yhdessä vastuu tästä.

Väkivallan uhreja on rohkaistava puhumaan. Väkivaltaa kokenut on uhri vain niin kauan kuin hän ei puhu kokemastaan. Kun hän avaa suunsa ja hakee apua, hänestä tulee selviytyjä.

Uhrin huomioimisen lisäksi, tär­keää olisi myös kyetä hoitamaan väkivallan tekijää. Terve ihminen ei pahoinpitele läheisiään. Pitäisi osata kuunnella pyrkien pureutumaan itse väkivallan syyhyn. Apua on tarjottava niille, jotka sitä tarvitsevat.

Väkivallan lopettamiseen on otettava tiukempi yhteiskunnallinen ote.  Väkivalta on tehtävä näkyväksi ja keskusteluilmapiiriä on kehitettävä avoimemmaksi.

On valitettavaa, että hallitusohjelmassamme tasa-arvotyölle ei ole annettu sille kuuluvaa huomiota. Tasa-arvon edistäminen on väline väkivaltaan puuttumisessa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Keskustanaisten VerkkoAvain -lehdessä 26.1.2017