26
tammi
2017

Reserviläistoiminta turvattu asedirektiivissä

Aseiden hankintaa ja hallussapitoa koskeva direktiivi hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa.

Parlamentin tavoitteena on ollut vahvistaa turvallisuutta kajoamatta lakia noudattavien aseharrastajien oikeuksiin. Direktiiviin mahtuu hankalan lainvalmistelurupeaman seurauksena edelleen joitain kummallisuuksia. Niiden vaikutukset jäänevät Suomessa kuitenkin vähäisiksi. Säädöksen sisältö on pitkällisten ja tiukkojen neuvottelujen lopputulos

Komission alkuperäinen ja laajasti kritisoitu lakiesitys on muuttunut matkan varrella huomattavasti. Koko parlamentti äänestää asedirektiivistä parlamentin täysistunnossa maaliskuussa.

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan edellytykset on turvattu direktiivin päivitetyssä versiossa. Aseluvan myöntäminen niin kutsutun A-kategorian aseisiin on sallittua muun muassa maanpuolustuksen ja urheiluammuntaharrastuksen perusteella.

Direktiivi sisältää lisäksi koko EU:n näkökulmasta tarpeellisia uudistuksia, kuten aseiden ja aseen osien merkitsemisen yhteisiä standardeja.

Suomalaiset eturyhmät reserviläisyhdistyksistä metsästäjiin ja urheiluampujiin ovat tehneet kiitettävää työtä kantojensa esiin tuomiseksi. Hyvää työtä ovat tehneet myös suomalaiset virkamiehet.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen