15
joulu
2011

Vaatimukseni EU:n avoimuudesta menivät läpi

Olen iloinen, että ehdotukseni EU:n asiakirjojen avoimuudesta menivät tänään läpi europarlamentin täysistunnossa.

Asiakirjojen on oltava helposti ja nopeasti kansalaisten saatavilla internetissä. Avoimuudessa ei ole ainoastaan kyse EU-toimielinten passiivisesta sääntöjen noudattamisesta. 2010-luvulla avoimuus edellyttää ennakoivaa toimintatapaa.

Europarlamentti äänesti tänään 15. joulukuuta EU:n asiakirjojen avoimuusasetuksen (1049/2001) päivittämisestä. Suurin osa parlamentin EPP-ryhmään kuuluvista edustajista mukaan lukien Suomen Ville Itälä äänesti koko mietintöä vastaan. Myös komissio vastustaa avoimuutta.

Tänään hyväksytty mietintö laajentaisi EU:n asiakirjojen saatavuutta nykyisestä. Se myös toisi selkeyttä nykyisiin sääntöihin. Mietintö ottaa huomioon EU:n tuomioistuimen viime vuosina tekemät päätökset muun muassa oikeudellisten yksiköiden lausuntoihin, tietosuojaan, ympäristöasioihin sekä jäsenvaltioiden hallussa oleviin asiakirjoihin liittyen.

Mietinnössä vaaditaan kunkin EU-toimielimen nimeämään tietovaltuutetun. Hänen tehtävänä on vastata sääntöjen ja hyvien hallintokäytäntöjen noudattamisesta. Lisäksi mietinnössä korostetaan EU:n rahoituksen avoimuuden tärkeyttä. Budjettiin liittyvien asiakirjojen pitää olla julkisia ja kansalaisten saatavilla.

Reilu kaksi vuotta sitten voimaanastunut Lissabonin sopimus nosti avoimuuden merkityksen uudelle tasolle. Lisäksi se toi asetuksen piiriin kaikki EU:n toimielimet, elimet ja laitokset. Aiemmin perussopimuksessa edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta.

Europarlamentti aloittaa viralliset neuvottelut EU:n tulevan puheenjohtajamaan Tanskan kanssa ensi vuoden alussa. Neuvotteluista odotetaan vaikeita.