17
joulu
2011

Perhe on tärkeä arjessa ja juhlassa

Joulu on yhdessäolon aikaa. Kokoonnumme perheiden, sukulaisten ja ystävien kanssa ruokapöytien ääreen herkuttelemaan jouluruoilla ja nauttimaan yhteisestä ajasta. Juhlahetket on mukava jakaa lähimmäisten kanssa, mutta perheen merkitys korostuu arjessa.

Suomalaiset kaipaavat hiljattain julkaistun Perhebarometrin mukaan parempaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Suomalaiset haluavat joustoja työaikoihin ja mahdollisuutta osa-aikatöihin. Toiveet ovat ymmärrettäviä. Yhdessä perheessä voi olla pieniä lapsia, toisessa taas hoitoa kaipaava, jo ikääntynyt lähimmäinen.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta keskustellaankin tasaisin väliajoin Arkadian mäellä, mutta edistysaskeleet eivät keskustelusta huolimatta ole olleet pitkiä. Esimerkiksi vanhempainvapaiden kulujen tasaaminen työnantajien välillä sopii periaatteen tasolla melkein kaikille, mutta jostain syystä asiassa ei ole edetty, ei vaikka keskusteltu on viimeiset 30 vuotta.

Oma kantani on, että vanhempainvapaiden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken.

Myös isien asemaa on parannettava ja heitä on kannustettava käyttämään heille tarjolla olevat vanhempainvapaat. Tällä hetkellä naiset käyttävät oikeutta vanhempainvapaaseen, mutta useimmat isät ei.

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on puhuttanut kuluneen vuoden aikana myös Brysselissä. Syy tähän on niin kutsuttu raskaussuojadirektiivi, jolla säädetään äitiysvapaan minimipituudesta ja maksettavista korvauksista. Parlamentti kannattaa 20 viikon äitiysvapaata täydellä palkalla.

Tällä hetkellä äitiysvapaan pituus Suomessa on 17,5 viikkoa matalammalla korvaustasolla. Suomi ei ole äitiysvapaan mallimaa, vaan sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa keskikastiin.

Perhevapaiden ohella toinen tärkeä ja niin ikään perheitä koskettava asia on kysymys omaishoitajien asemasta. Moni suomalainen hoitaa sairasta sukulaistaan kotona. Arvostaako yhteiskunta tarpeeksi omaishoitajien tekemää työtä? Korvaustaso ja vapaat on saatava inhimilliselle tasolle.

Yksi asia yhdistää kaikkia suomalaisia: perheen parissa vietetty aika on tärkeää. Moni asuu kuitenkin yksin. Ilahduta tänä jouluna yksin asuvaa lähimmäistä. Se tuo molemmille osapuolille hyvän joulumielen.

Julkaistu Avain-lehdessä 17.12.2010