24
loka
2017

Uusiutuvan energian sekamelska

Äänestimme maanantaina illalla (24.10.) Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa uusiutuvan energian direktiivistä. Äänestin  mietintöä vastaan. Mietintö hyväksyttiin äänin 32 puolesta, 29 vastaan, neljä tyhjää.

Oma ryhmänikin jakautui asiassa puoliksi, kolme vastaan ja kolme puolesta.

En ole ajamassa bioenergian tai puunkäytön maksimointia ilman rajoituksia. En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että kestävä metsänhoito ja bioenergian käyttö on jotenkin tuomittavaa.

Päättäjien ei tule sotkeutua siihen, miten metsätalouden sivuvirtoja käytetään. Euro on paras konsultti. On todellisuudelle vieras ajatus, että EU:ssa tiedettäisiin, mitkä puun osat ovat kulloinkin arvokkaimpia. Harkinnan on oltava markkinaehtoista.

Sen sijaan meidän pitää olla ylpeitä siitä, että olemme pitkäjänteisellä työllä saaneet metsävarojamme kasvatettua ja siitä, että niistä voidaan kestävästi hakata enemmän.

Suomen kannalta katastrofi kuitenkin vältettiin. Valiokunnan enemmistö kannatti kansallisen lainsäädännön varaan perustuvia puun käytön kestävyyskriteerejä. Tämä tukee Suomen bioenergiatavoitteita ja vastaa komission ajamaa riskiperusteista linjaa. Annoin luonnollisesti tukeni tälle linjalle.

Tällä hetkellä metsäkeskustelua leimaa raju vastakkainasettelu.

Vaarana on keskustelun ajautuminen sivuraiteelle ilmastonmuutosta torjuttaessa. Suurin ongelma on riippuvuutemme fossiilisiin polttoaineisiin. Tästä riippuvuudesta pitäisi kaikin keinoin pyrkiä pois. Kestävä metsänhoito ei ole osa ongelmaa, vaan merkittävä osa ratkaisua.

Mietintö menee seuraavaksi täysistuntoon, jossa valiokunnan kantaan aiotaan tehdä huomattavia muutosehdotuksia järkevämpään suuntaan. Työ jatkuu.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen