23
loka
2017

Jäätteenmäki: Ympäristövaliokunnan biopolttoainelinjaukset pettymys

Tiedote 23.10.2017

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti myöhään maanantai-iltana uusiutuvan energian direktiivistä Strasbourgissa. Parlamentin vihreän esittelijän tekemien linjausten on pelätty toteutuessaan rajoittavan Suomen metsien käyttöä.

Ympäristövaliokunnan jäsen, europarlamentaarikkoAnneli Jäätteenmäki (kesk.) pitää valiokunnan hyväksymää esitystä erittäin ongelmallisena.

– Jos direktiivi toteutuu ympäristövaliokunnan kannan mukaisesti, se loisi suuren epävarmuuden kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon tehdyille isoille investoinneille Suomessa. Tämä ei ainakaan lisää Kaidin halukkuutta rakentaa Suomeen biojalostamoa, Jäätteenmäki sanoo.

Ympäristövaliokunta tahtoo puuttua metsätalouden sivuvirtojen käyttämiseen biopolttoaineeksi.

– Mahdollisimman korkea jalostusarvo on tietenkin tavoitteena, mutta EU:n ei pidä puuttua liian tarkasti siihen, miten puun eri osat käytetään. Harkinnan on oltava markkinaehtoista. Esimerkiksi Lapista ei kannata kuljettaa hakkuutähteitä etelään jalostettavaksi. Se ei ole järkevää taloudellisesti eikä edes päästövähennysten kannalta, Jäätteenmäki ihmettelee.

Ympäristövaliokunnan kanta ei rajoita turvemailla kasvavan puun käyttämistä.

– Myönteistä esityksessä on, että meillä pelätty turvemailla kasvavan puun energiakäytön rajoitus saatiin poistettua esityksestä. Lisäksi harvennuspuuta saa ympäristövaliokunnan esityksen mukaisesti käyttää bioenergiaksi, Jäätteenmäki sanoo.

Seuraavaksi esitys etenee parlamentin täysistuntoon ja sen jälkeen vielä parlamentin, jäsenmaiden ministereiden ja komission välisiin neuvotteluihin.

– Valiokunnan kanta on pettymys. Korjausliike on tehtävä täysistunnossa.