4
maalis
2011

Ulkoasiainvaliokunnan työsarkaa

Islanti

Islanti päätöslauselma on parhaillaan käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnassa eli AFET:ssa (ei ole vielä edes äänestetty valiokunnassa). Icesave-kiista on saatu sovittua ja Islannin lainsäädäntö on pitkälti EU:n kanssa yhteensopiva. Jäsenyysneuvottelut ovat käynnissä. Ongelmakohtia kalastus ja julkinen mielipide, joka on EU-kriittinen (sekä kriittinen Islannin omia vallanpitäjiä kohtaan). Islanti järjestää EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen.

Arktinen on Islannille tärkeä ulkopoliittinen kysymys (vrt. EU:n arktinen politiikka). Teimme täsmentävän tarkistuksen Arktista politiikkaa koskevaan kohtaan alleviivaten Islannin aktiivisuutta Arktisissa kysymyksissä sekä ulkopolitiikka-kohtaan korostaen Islannin rauhanomaista ulkopoliittista perinnettä.

Turkki (parlamentin vastaus komission vuoden 2011 Turkki-edistymiskertomukseen)

Turkki-päätöslauselmasta äänestetään ensi viikon täysistunnossa.

Ria Oomen-Ruijtenin raportti on tasapainoinen, mutta teimme täsmennyksiä kansalaisoikeuksien, ihmisoikeuksien (erit. uskonnonvapaus) ja naisten oikeuksien (erit. kotiväkivalta) osalta.

Turkin jäsenyysneuvottelut eivät etene ja Turkki on harmissaan. Kynnyskysymyksiä ovat Kypros ja Ankara-protokolla. EU:n piirissä ei ymmärretä Turkkia eikä eritoten maan harjoittamaa ulkopolitiikkaa; tuskaillaan Turkin hyvillä suhteilla mm. Iraniin, kun meidän pitäisi olla tyytyväisiä siitä, että edes joku harrastaa ns. engagement-politiikkaa myös Iranin suuntaan. Turkki on parantanut asemaansa omalla alueellaan ja kehittänyt suhteita myös Venäjään. Turkin ulkopolitiikassa on enemmän terää kuin EU:n ulkopolitiikassa – tästä osoituksena mm. Pohjois-Afrikan tapahtumat. Islamilaisten nuorten katseet kääntyvät Turkkiin.

Kroatia

Tästä äänestettiin jo helmikuun täysistunnossa. Kroatian EU-jäsenyys ei ole selvää pässinlihaa, vaikka neuvottelut ovat edenneet. Kynnyskysymys on maassa rehottava korruptio. Myös Kroatian julkinen mielipide on EU-kriittinen. EU-jäsenyydestä järjestetään kansanäänestys.

Vuosittainen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskettava mietintö

Raportin laatija herra Albertini on italialainen konservatiivi, joka korostaa raportissaan EU:n suhteita Naton kanssa ja kutsuu Yhdysvaltoja EU:n tärkeimmäksi kumppaniksi.

Raportissa käsitellään monipuolisesti EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta esim. arktinen politiikka on jätetty pois. Lisäksi raportissa ei käsitellä tarpeeksi monipuolisesti Pohjois-Afrikan tilannetta ja naapuruuspolitiikan tilaa, jotka ovat avainkysymyksiä nyt. Teimme tarkistuksen mm. naapuruuspolitiikkaa koskettavaan kohtaan sekä tarkistuksen EU:n arktisesta politiikasta. Raportista ei ole vielä äänestetty edes AFET:ssa (äänestys näillä näkymin huhtikuussa).

Vuosittainen yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskettava mietintö

Raportti on vasta ilmestynyt (ja lopullinen, paranneltu versio ilmestyy vasta huomenna). Alustava raportti on saanut suhkoht hyvän vastaanoton poliittisilta ryhmiltä, mutta kantaamme raporttiin emme lyö lukkoon ennen kuin lopullinen versio on käsissämme.

Galileon PRS (Public Regulated Service)

Tekninen lasunto, jossa määritellään satelliittipaikannusjärjestelmä Galileon käytön sääntöjä (PRS on yksi viidestä palvelusta). Pidämme tärkeänä, että palvelun turvallisuus taataan ja että eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus valmistaa PRS:n edellyttämää tekniikkaa riippumatta siitä sijaitseeko yritys valtiossa, joka hyödyntää PRS-palvelua vai ei.

Ulkosuhdebudjetti

AFET tekee lausunnon budjettivaliokunnalle koskien ulkosuhdebudjettia. ALDE:n perinteisiä painopistealueita ovat laajentumispolitiikka ja itäinen kumppanuus (osana naapuruuspolitiikkaa).

Pohjois-Afrikan tapahtumat luovat paineita naapuruspoliittiseen instrumenttiin eli ENPI:in – Ranska ja Espanja ovat esittäneet, että itäisestä kumppanuudesta siirrettäisiin varoja eteläiseen kumppanuuteen, mutta tämä olisi vakava virhe. Eteläiseen kumppanuuteen laitetaan jo nyt rutkasti enemmän rahaa kuin itäisiin kumppaneihin. Rahat pitää käyttää tehokkaammin. EU on tukenut sadoilla miljoonilla Pohjois-Afrikan autoritäärisiä valtioita oman naapuruuspolitiikkansa puitteissa.

EU:n ulkosuhdebudjetti on verrattain pieni. Ulkosuhteisiin (ns. ”EU in the world”) laitetaan saman verran rahaa kuin EU:n hallintoon eli n. 5 prosenttia (+/-) EU:n budjetista.

BRIC

AFET tekee kevään aikana raportin BRIC-maista (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina).

”BRIC” -lyhenne on puoliakateeminen keksintö kuvaamaan ns. nousevia voimia (emerging powers), mutta kriitikoiden mukaan käsite ”nouseva voima” ei enää riitä kuvaamaan Kiinaa, Venäjää, Brasiliaa ja Intiaa, sillä maat ovat nousseet jo. Eräät tahot laskevat BRIC-maihin jo Indonesian, Meksikon ja Etelä-Afrikankin.

Arktinen raportti

Arktisesta raportista äänestettiin tammikuussa. Olennainen kysymys Suomen kannalta on Arktisen informaatiokeskuksen saaminen Lappiin. Painotimme tarkistuksissamme myös alkuperäisvähemmistöjä ja olemassa olevia hallintorakenteita Arktisella kuten esim. Barentsin Euroarktinen neuvosto, Pohjoinen ulottuvuus ja eritoten Arktinen neuvosto. Kannatamme pysyvää EU:n tarkkailija-asemaa Arktisessa neuvostossa.

Raportööri Gahler painottaa omassa ajattelussaan jäämerta, luonnonvaroja ja avautuvia liikennereittejä.

Muita raportteja

Täysistunnossa on hyväksytty tämän vuoden puolella myös mm. Mustaa merta koskeva strategia sekä parlamentin suositus Libyan ja EU:n välisiin puitesopimusneuvotteluihin.

AFET:n asialistalla ovat mm. myös Irak (kumppanuus- ja yhteistyösopimus), Serbia (vakautus- ja assosiaatiosopimus) ja ”epävakaudesta aiheutuvat muuttovirrat” -raportti. Käsittelyssä on niin ikään EU:n naapuruuspolitiikka, eli itäistä ja eteläistä kumppanuutta koskevat päätöslauselmat.

EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston suhteita käsittelevästä raportista on äänestetty AFET:ssa ja asia on tulossa täysistuntoon. Iran-raportti on käsitelty AFET:ssa ja asiasta äänestetään ensi viikon täysistunnossa.

Parlamentti on hyväksynyt täysistunnossa Egyptin ja Tunisian tilannetta koskevat päätöslauselmat. Libya on vuorossa ensi viikolla.

Lisää Libyasta, eteläisestä kumppanuudesta ja Iranista kirjoitan tuonnempana.