23
tammi
2015

Turvallisuus Euroopan painopisteeksi

Euroopassa puhutaan nyt paljon turvallisuudesta. Kun ranskalaiset nuoret ja radikalisoituneet miehet iskivät pariisilaisen satiirilehden toimitukseen, kyseessä oli raa’an henkirikoksen lisäksi harkittu symbolinen teko. Reaktio iskuihin oli odotettu.

Kautta maailman ihmiset osoittivat myötätuntoa uhreille. Viranomaiset lisäsivät turvatoimia. Brysselinkin kaduille ilmestyi sotilaita aseineen. Parlamentin turvajärjestelyt tiukentuivat huomattavasti.

Terroristien tehokkain ase on pelko. Terrori ja vastakkainasettelu lietsovat vihaa ja pelkoa. Pelolle ei pidä kuitenkaan antaa periksi. Turvallisuus on kansalaisten perusoikeus. Ihmisillä on oikeus saada tuntea olonsa turvalliseksi omassa maassaan.
Yhteistyötä koko Euroopan tasolla on lisättävä turvallisuuden takaamiseksi.

Tässä joudutaan tasapainoilemaan kansalaisoikeuksien ja valvonnan välillä.
Ensimmäiset vaatimukset kansalaisoikeuksien kiristämisestä on jo esitetty. Taustalla on ajatus, että iskut loppuvat, kun mahdolliset tekijät saadaan etukäteen seurantaan ja tarvittaessa kiinni.

Käytännössä tämä tarkoittaisi lisää valvontaa ja rajatarkastuksia. Kyseessä on uusi suhtautuminen yhteen EU:n neljästä perusvapaudesta, ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen.

Sisärajat poistaneen Schengen-alueen muodostaminen lisäsi aikanaan tarvetta viranomaisyhteistyölle rikollisuuden torjunnassa. Yhteistyölle on edelleen suuri tarve.

Kyse on ennaltaehkäisystä. Viranomaisten on analysoitava tietoja monesta lähteestä ja käytännössä myös seurattava tiettyjä ihmisiä, vaikka he eivät olisi vielä syyllistynetkään rikoksiin.

Paljon on puhuttu myös sananvapauden rajoista. Sananvapaus on demokratian perusedellytys. YK:n ihmisoikeusjulistus turvaa jokaisen oikeuden mielipiteeseen ja sananvapauteen kenenkään sitä häiritsemättä.

Nämä sanat muuttuvat eläviksi vasta, kun oikeuksia loukataan. Harva meistä ajattelee hengittämäänsä ilmaa, kun henki kulkee kevyesti. Ilmansaasteet eivät tunne rajoja. Internet-aikana sanatkaan eivät pysähdy valtioiden rajoille. Sanat voivat vapauttaa tai satuttaa.

Sananvapauttaan voi käyttää monella tavoin, mutta toisten ihmisten pyhimpien asioiden loukkaamisessa on tiedostettava mahdolliset seuraukset. Sananvapautta rajoitetaan demokratioissakin lakisääteisesti, usein turvallisuuden nimissä.

Tasapainoilu kansalaisoikeuksien ja valvonnan välillä on jatkuvaa, haastavaa ja välttämätöntä. Toimivaltuuksien antamisessa viranomaisille tulee aina käyttää vakaata harkintaa. Valtuuksia on annettava vain sen verran kuin turvallisuuden kannalta on perusteltua.

Halu turvallisuuteen on syvällä ihmisen sisällä. Kun turvallisuus horjuu, ihminen on haavoittuvainen. Epäluulo ja pelko hiipivät mieleen nopeasti. Pelko on terroristien paras ase.

Tulevina kuukausina ja vuosina mitataan, miten yhteiskuntamme käsittelevät väkivaltaa ja epäluuloja. Sananvapautta ei saa uhrata pelon edessä.

 

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Julkaistu Suomenmaasssa 23.1.2015