3
touko
2016

TTIP-epäilyt saivat vahvistusta

EU:n ja USA:n käymille vapaa­kaup­pa­neu­vot­te­luille esitetty kritiikki sai aimo annoksen lisävettä myllyynsä.

Saksalaisille toimittajille vuodetut neuvot­te­lu­do­ku­mentit osoittavat, että USA painostaa EU:ta kovin keinoin TTIP-sopimukseen.

Vuodetut muistiot osoittavat monien kriitikoiden pelot aiheellisiksi. USA ei niele EU:n kulut­ta­ja­suojaa. Yhdysvallat haluaa muun muassa tuoda geeni- ja hormonilihat Euroopan markkinoille.

Yhdysvallat asettaa vastakkain auto­te­ol­li­suuden ja maatalouden. Euroop­pa­laisten autojen tuon­ti­hel­po­tukset uhataan evätä, jos USA:n maata­lous­tuot­teet eivät pääse EU:n markkinoille.

Tähän EU ei voi myöntyä. Euroop­pa­laista maataloutta ei voida ajaa alas, ei edes auto­te­ol­li­suuden etujen vuoksi. Tarvitsemme autoja, mutta myös ruokaa. Komission on puolustettava molempia.

Neuvotteluja on mainostettu maailman avoimimpina vapaa­kaup­pa­neu­vot­te­luina. Komissio on tehnytkin työtä avoimuuden edistämiseksi. Neuvot­te­luista on tiedotettu sään­nöl­li­sesti ja EU:n neuvot­te­lu­kannat on julkaistu.

Komission tiedotteita lukiessa olo on ollut kuin Pravdaa selaillessa. Kaiken vakuutetaan olevan hyvin ja komission kerrotaan suojelevan euroop­pa­laista elämänmuotoa. Intuitio kertoo kuitenkin toista.

Nyt vuodettujen dokumenttien valossa ei enää kukaan voi uskoa komission ”kaikki hyvin” -puheisiin. Ei ole myöskään yllättävää, että neuvottelut eivät ole edenneet halutulla tahdilla. EU:n ja USA:n kannat ja tavoitteet ovat liian kaukana toisistaan.

Avoimuus on ollut yksipuolista, kun kaup­pa­kump­panin kannat ovat jääneet salaisuuden verhon taakse. Neuvot­te­luista on syntynyt vääristynyt kuva, jossa näemme vain EU:n tavoitteet ja pyrkimykset, mutta Yhdysvaltojen pyrkimyksistä emme tiedä mitään.

Menettely vie luottamuksen neuvot­te­luihin ja vaarantaa koko sopimuksen synnyn. Vaikka neuvot­te­lu­tu­lok­seen vielä pääs­täi­siinkin, täytyy Euroopan parlamentin hyväksyä tai hylätä neuvot­te­lu­tulos.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kolumni on julkaistu Suomenmaassa 3.5.2016