25
marras
2015

Terveys on asetettava etusijalle

Komissio on sallimassa kolmen eurooppalaisen kierrätysyhtiön hakemuksen DEHP-nimisen muovinpehmennysaineen eli ftalaation talteen keräämisestä ja uusiokäytöstä. Parlamentti vetosi tänään komissioon, että se kumoaisi hyväksynnän ja asettaisi harkinnassaan ihmisten terveyden ja turvallisuuden taloudellisten etujen edelle.

Ftalaatti on määritelty Euroopan unionin kemikaalilainsäädännössä erittäin vaaralliseksi aineeksi, jonka haitalliset terveysvaikutukset on tutkimuksin osoitettu. Kemikaali aiheuttaa miesten hedelmättömyyttä ja sen on todettu aiheuttavan peruuttamattomia muutoksia lyhyenkin altistuksen jälkeen.

Yhtiöiden tekemä hakemus on käsitelty Euroopan kemikaalivirastossa. Virasto perustelee päätöstään sosioekonomisin syin eli käytännössä työpaikkojen turvaamisella.

Vaikka työn ja toimeentulon edistäminen tärkeää, on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden oltava etusijalla. Ftalaatti kuuluu erittäin haitallisiin myrkkyihin, joiden käytöstä Euroopassa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan luopumaan.

Hakemuksen hylkäämistä puoltaa myös se, että yhtiöiden toimittama hakemus oli puutteellinen. Hakemuksessa toimitettujen tietojen perusteella terveysriskianalyysiä ei voitu tehdä perusteellisesti. Kemikaalivirasto täydensi yhtiöiden hakemusta omana työnään, vaikka se ei kuulu viraston velvollisuuksiin.

Valitettavasti Euroopan parlamentilla ei ole valtaa perua hyväksyntää, mutta komissiolla on yhä siihen mahdollisuus. Parlamentti asettui tänään hakemuksen hylkäämisen kannalle luvuin 603 puolesta ja 86 vastaan.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies
Ympäristövaliokunnan jäsen