24
marras
2015

Lainkuuliaiset ampumaharrastajat eivät ole terroristeja

Komissio julkaisi viime viikolla esityksen asedirektiivin uudistamisesta. Komissio perustelee esitystään erityisesti Pariisissa tapahtuneilla terroriteoilla. Tavoitteena on Euroopan sisäisen turvallisuuden parantaminen ja terroritekojen estäminen. On erittäin toivottavaa, että komission pyrkii omalta osaltaan toimiin, joilla voidaan rajoittaa terroristien toimintaa.


Komission esityksessä ongelmallista Suomen kannalta on kuitenkin itselataavien kertatuliaseiden omistamisen kieltäminen yksityishenkilöiltä. Toteutuessaan kielto hankaloittaisi metsästysharrastusta ja Suomen maanpuolustuksen kannalta tärkeää reserviläistoimintaa.

Kielto ei poistaisi toteutuessaan rikollista toimintaa, vaan vaikuttaisi juuri laillisesti hankittuihin aseisiin. Pariisin iskut tehtiin laittomilla sotilaskäyttöön tarkoitetuilla sarjatuliaseilla. Komission esitys niputtaa virheellisesti yhteen laillisen ampumaharrastuksen ja terrorismin.

Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen komissiolle. Suomen on kaikin vaikuttamiskeinoin pyrittävä varmistamaan, että laillinen ampumaharrastus Suomessa saa jatkua.

Kysyn komissiolta miten se aikoo varmistaa, että asedirektiivin uudistus kohdistetaan juuri laittoman asekaupan, rikollisuuden ja terrorismin estämiseen. Kysyn myös miten komissio aikoo varmistaa, että asedirektiivin uudistus ei vaikeuta reserviläisyhdistysten toimintaa Suomessa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies